Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Αναφορά του Καφηρέα και της Γεραιστού από τον αρχαίο γεωγράφο Στράβωνα

Παρακάτω παρατίθονται αποσπάσματα, από τον αρχαίο γεωγράφο Στράβωνα, όπου κάνει  αναφορά για το ακρωτήρι του Καφηρέα, τη Γεραιστό καθώς και για την περιοχή των Κοίλων Ευβοίας.ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Η'

Ἀπὸ τούτου δὲ πεπλάσθαι φασὶ τὸν Ναύπλιον καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ παρὰ τοῖς νεωτέροις· οὐ γὰρ Ὅμηρον ἀμνημονῆσαι ἂν τούτων, τοῦ μὲν Παλαμήδους τοσαύτην σοφίαν καὶ σύνεσιν ἐπιδεδειγμένου, δολοφονηθέντος δὲ ἀδίκως, τοῦ δὲ Ναυπλίου τοσοῦτον ἀπεργασαμένου φθόρον ἀνθρώπων περὶ τὸν Καφηρέα.

Παρακάτω αναφέρεται στη  Γεραιστό (γεωγραφικά τομός Ι παρ. 2 και 7)
Γεραιστὸς δὲ καὶ Πεταλία πρὸς Σουνίῳ
 Γεραιστὸς δ' ἐν μὲν τῷ καταλόγῳ τῶν νεῶν οὐκ εἴρηται, μέμνηται δ' ὁ ποιητὴς ὅμως αὐτοῦ
Ἐς δὲ Γεραιστὸν ἐννύχιοι κατάγοντο,
Επίσης αναφέρεται στα Κοίλα Ευβοίας, τα οποία βρίσκονταν  στην βόρεια πλευρά του Κάβο ντόρου, και συγκεκριμένα στη παραλία του χωριού Γιαννιτσίου, ο ίδιος- όπως και ορισμένοι συγγραφείς-  τα τοποθετεί μεταξύ Γεραιστού και Αυλίδος.
ὅτι τῆς Εὐβοίας τὰ Κοῖλα λέγουσι τὰ μεταξὺ Αὐλίδος καὶ τῶν περὶ Γεραιστὸν τόπων· κολποῦται γὰρ ἡ παραλία, 


τα αποσπάσματα από τα αρχαία κείμενα προέρχονται από 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/strabon/livre101.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...