Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Ο κανονισμός λειτουργίας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στοχεύει στην καταξίωση του θεσμού και την απαγκίστρωση του από πρακτικές χειραγώγησης.

 Άρθρο του Δημήτρη Κατσούλη
τ. Δημάρχου Αυλώνος Ευβοίας
Η  προθεσμία των δύο μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών δε δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων δεν ήταν ασφαλώς «αποκλειστική» αλλά οδήγησε πολλούς δήμους στην συγκρότηση της Επιτροπής χωρίς να λάβουν υπόψη τον Πρότυπο Κανονισμό που δεν είχε δοθεί τότε στη δημοσιότητα. Σήμερα ο Κανονισμός έχει αναρτηθεί στην ενημερωτική σελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (www.eetaa.gr) και αποτελεί το βασικότερο κείμενο- οδηγό για την συγκρότηση της Επιτροπής. Ο Κανονισμός δεν είναι ασφαλώς δεσμευτικός για τα δημοτικά συμβούλια, μπορούν να τον μεταβάλλουν αλλά δεν μπορούν να μην εφαρμόσουν τα οριζόμενα από τον νόμο. Ο Κανονισμός έχοντας την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών τεκμαίρεται ότι υλοποιεί σε οργανωτικό και κανονιστικό επίπεδο της διάταξη του άρθρου 76 του Νόμου 3852/2010.
Σημαντικές πρόνοιες του Κανονισμού είναι:
Α) Η κατάστρωση της διαδικασίας επιλογής των φορέων σε περίπτωση που οι φορείς είναι περισσότεροι του προβλεπόμενου αριθμού.  Σε αυτή την περίπτωση, αφού ορίζεται το όριο των εκπροσώπων ανά κατηγορία φορέα καλούνται οι υποψήφιοι φορείς ή εάν υπάρχει το δευτεροβάθμιο όργανο της κατηγορίας τους εντός δύο ημερών να επιλέξουν μόνοι τους  εκπροσώπους και να ανακοινώσουν την επιλογή τους στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κάποιος από τους φορείς δηλώσει ότι διαφωνεί με τη διαδικασία τότε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διενεργεί δημόσια κλήρωση για τις κατηγορίες εκείνες που οι φορείς δεν όρισαν εκπροσώπους.
Β) Επαληθεύεται η βούληση του νομοθέτη να ορίζονται οι δημότες οπωσδήποτε με κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους και όχι μεταξύ όσων επιθυμούν να συμμετέχουν. Εφόσον κληρωθούν οι τακτικοί και οι αναπληρωματικοί, συντάσσεται κατάλογος κληρωθέντων και καλούνται εντός δύο ημερών να δηλώσουν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν. Το πλήθος των κληρωθέντων είναι τριπλάσιο ή τετραπλάσιο της προβλεπόμενης θέσης έτσι ώστε εάν αρνηθεί ο ένας να ακολουθήσει ο επόμενος έως την εξάντληση του καταλόγου.  Εάν παραμείνουν κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται.
Γ) Η κλήρωση των δημοτών γίνεται με βάση τους εκλογικούς καταλόγους  των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Έτσι επιτυγχάνεται ισοβαρής γεωγραφική εκπροσώπηση. Για να διευκολύνεται η συμμετοχή περισσοτέρων πολιτών τα μέλη της επιτροπής δεν μπορούν να θητεύσουν σε περισσότερες από δύο διαδοχικές θητείες.
Δ) Σε όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας για την συγκρότηση της Επιτροπής παρευρίσκονται τα μέλη του προεδρείου, εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων και ενδιαφερόμενοι πολίτες. Η διαδικασία είναι απολύτως ανοικτή. Τα πρακτικά της Επιτροπής Διαβούλευσης δημοσιεύονται σε ειδική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου.
Από τα παραπάνω τα οποία είχαμε επισημάνει σε σχετικό άρθρο μας (βλ. http://autodioikisi-topikidimokratia.blogspot.com/2011/02/blog-post_22.html «Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Προτάσεις για την ουσιαστική εφαρμογή του άρθρου 76, παρ.1 του νόμου 3852/2010) προκύπτει ότι όσοι δήμοι έσπευσαν να οργανώσουν την Επιτροπή κατά διαφορετικό τρόπο πρέπει να  την επανασυγκροτήσουν σύμφωνα με τις βασικές πρόνοιες του Κανονισμού ο οποίος ενώ δεν είναι δεσμευτικός, ως προς τα παραπάνω σημεία εξειδικεύει αυτούσια και αυθεντικά την βούληση του νομοθέτη.
Συνεπώς  Επιτροπές  όπου η συμμετοχή των πολιτών δεν προέκυψε από κλήρωση μεταξύ των εγγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους ή και η συμμετοχή των φορέων δεν ήταν τόσο πλατιά λόγω μη πρόσκλησης όλων των φορέων ή ακόμη η συμμετοχή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις των ενεργών φορέων όπως ορίζει ο Κανονισμός πρέπει οι δήμοι να σπεύσουν να συγκροτήσουν μόνιμα της Επιτροπές.
Η διαβούλευση  του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της Επιτροπής Διαβούλευσης  είναι πλέον στοιχείο υποχρεωτικό για την ψήφιση του προϋπολογισμού και όχι δυνητικό. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας και εν προκειμένω η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα ζητήσει το πρακτικό της Επιτροπής Διαβούλευσης και πιθανόν  την πράξη συγκρότησής της για να ελέγξει την εφαρμογή του νόμου.
Από τους δήμους της Εύβοιας που συγκρότησαν την Επιτροπή Διαβούλευσης μάλλον ο Δήμος Καρύστου είναι ο μοναδικός που τήρησε με ακρίβεια την περιγραφόμενη στον Κανονισμό διαδικασία (βλ. http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_karystou/ada/4ΑΓΨΩΕΦ-Α, την 114/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου). Οι άλλοι χρειάζεται να διορθώσουν τη διαδικασία ορισμού των πολιτών. Υπάρχουν ασφαλώς και ακραίες καταστάσεις που  αμαυρώνουν την δημοκρατική αρχή της διαβούλευσης. Πρόκειται για περιπτώσεις που μετέχουν κατά προτίμηση οι φορείς των  οποίων οι εκπρόσωποι ήταν υποψήφιοι με τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό όπως και οι περισσότεροι εκ των κληρωθέντων πολιτών οι οποίοι κληρώθηκαν μεταξύ των ολίγων και «εκλεκτών» και όχι από τους εκλογικούς καταλόγους. Ή αναβίωσαν ξεχασμένοι επαγγελματικοί φορείς την τελευταία στιγμή ενώ απαιτείται τουλάχιστον ένας χρόνος ενεργούς λειτουργίας και δράσης. Γι αυτό επαίρονται για την σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις «μουσολινικού τύπου» τις οποίες όμως θα αναγκαστούν να ξεχάσουν και να προσαρμοστούν στην τυπική και ουσιαστική δημοκρατική νομιμότητα.
Το κείμενο εστάλη από τη σελίδα http://dimitris-katsoulis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...