Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για να προβεί σε ενέργειες κλεισίματος των τραπεζικών λογαριασμών των πρώην Δήμων Καρύστου, Στυρέων, Μαρμαρίου και Κοινότητας Καφηρέως.

Στα Στύρα και στο Δημοτικό Κατάστημα του πρώην Δήμου Στυρέων στις 19 Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4308 από 19-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), περί κατεπείγουσας συνεδρίασης , με αναγραφή στην πρόσκληση των λόγων του κατεπείγοντος. Η συνεδρίαση έληξε στις 23:00 μ.μ.Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος Καρύστου κ.Νίκος Μανώλης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το γεγονός ότι ο Καλλικρατικός Δήμος Καρύστου πρέπει να προβεί σε ενέργειες κλεισίματος των τραπεζικών λογαριασμών των πρώην Δήμων Καρύστου, Στυρέων, Μαρμαρίου και Κοινότητας Καφηρέως καθώς και των επιχειρήσεών τους που τηρούνται στα Τραπεζικά Καταστήματα της περιοχής.Αρμόδιος υπάλληλος για την ανωτέρω διαδικασία,προτάθηκε,η Δημοτική Ταμίας του Δήμου Καρύστου κ. Μέγκουλα Μαρία του κλάδου ΔΕ1

Το πλήρες έγγραφο σε μορφή PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...