Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΟΚΤΩΝΙΑΣ.ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. (Δ΄73/2011)  Η ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟ «ΜΕΡΚΟΥΡΗ» ΟΚΤΩΝΙΑΣ.
Η χάραξη της γραμμής αιγιαλού και της ζώνης παραλίας αποτελεί την αφετηρία για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κάθε αναπτυξιακής πολιτικής στην παράκτια ζώνη. Χωρίς την κατάρτιση και την έκδοση αυτής της κανονιστικής απόφασης κάθε πολιτική ανάπτυξης προσκρούει σε ανυπέρβλητα εμπόδια  και παραμένει κενό γράμμα.  Έτσι αφετηρία για την σχεδιασμένη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης είναι ο καθορισμός της γραμμής αιγιαλού και της ζώνης παραλίας. Θυμίζω ότι για πολλά χρόνια οι μαγευτικές παραλίες της περιοχής της Οκτωνιάς, η Μουρτερή και το Μερκούρι (ή Άγιος Μερκούριος) δεν μπορούσαν να οργανωθούν οικιστικά με όρους ήπιας ανάπτυξης διότι δεν είχε καθοριστεί ο αιγιαλός και η παραλία. Έτσι τα περιθώρια έμεναν μόνο για την αυθαίρετη δόμηση και τις συνέπειές της. Οι περιουσίες των παράκτιων ιδιοκτητών δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν και κυρίως δεν μπορούσε να σχεδιαστεί κανένα έργο ανάπλασης της παράκτιας ζώνης ενώ το δημόσιο και ο δήμος στερείται σημαντικές εκτάσεις όπου μπορεί να τις αξιοποιήσει με ένα σχέδιο πολύμορφης ήπιας ανάπλασης.

Ήδη με προηγούμενη  δημοσίευσή μας (Βλ. «Ο καθορισμός της ζώνης αιγιαλού και παραλίας στην Μουρτερή αποτελεί την αφετηρία για την ανάπτυξη» http://dimitris-katsoulis.blogspot.com/2011/04/blog-post_21.html) είχαμε ανακοινώσει τη έκδοση της κανονιστικής πράξης για την χάραξη της γραμμής αιγιαλού και της ζώνης παραλίας στο ένα τμήμα της Μουρτερής από τα όρια του πρώην Δήμου Αυλώνος έως την ταβέρνα του Σάκη. Πρόκειται για το τμήμα που περιλαμβάνει επίσης μία ευρεία ζώνη παλαιού αιγιαλού παραπλεύρως των εκβολών του Νηλέα και συνεπώς διαμορφώνεται ένα σημαντικό δημόσιο κτήμα. Ήδη αρκετοί ιδιοκτήτες σχεδιάζουν πλέον με ασφάλεια την αξιοποίηση της περιουσίας τους και εάν δεν προέκυπτε η δραματική οικονομική κρίση τα αποτελέσματα αυτού του αναπτυξιακού έργου θα απέδιδαν πολύ άμεσα. Εντούτοις ο τόπος μας και ο δήμος αποκτούν ένα σημαντικό εργαλείο για την ώρα που θα μπορέσουν να ξανασχεδιάσουν το αναπτυξιακό μέλλον (Βλ. σχετικά: Ι. Χατζοπούλου, Νομοθετική προστασία των ακτών από την κοινοχρησία του αιγιαλού και της παραλίας στην ολοκληρωμένη παράκτια διαχείριση,  στην ιστοσελίδα http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4193&lang=1&catpid=1

Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στο ΦΕΚ Δ΄73/4-5-2011 η Απόφαση 4796/27995 της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό των ορίων αιγιαλού- παραλίας και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Μερκούρη», Οκτωνιάς, Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με την Απόφαση επικυρώνεται και τίθεται σε ισχύ η από 26 Αυγούστου 2010 έκθεση  της αρμόδιας Επιτροπής και  από Μάρτιο 2008 τοπογραφικό κτηματολογικό- υψομετρικό διάγραμμα που την συνοδεύει. «Η οριογραμμή της παραλίας καθορίζεται κατά τρόπο που απέχει παντού σταθερή απόσταση δεκαπέντε (15) μέτρων από την γραμμή αιγιαλού για να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της παρ.2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.2971/01». Επίσης καθορίζεται γραμμή παλαιού αιγιαλού (γαλάζια γραμμή) « έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται εντός αυτού οι κατά το έτος 1945 αμμώδεις χωρίς ίχνη νομής και κατοχής εκτάσεις συνεχόμενες του αιγιαλού»

Σύμφωνα το νόμο 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285Α) ο αιγιαλός  (κόκκινη γραμμή) και η παραλία (κίτρινη γραμμή) είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Η προστασία του οικοσυστήματος των ζωνών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους, ο κύριος δε προορισμός τους είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση προς αυτές.

Η πρωτοβουλία μας για να ασκήσει ο Δήμος Αυλώνος το δικαίωμά του να προωθήσει ως ενδιαφερόμενος την χάραξη της γραμμής αιγιαλού και της ζώνης παραλίας στις μήκους άνω των τεσσάρων χιλιομέτρων ακτές της Μουρτερής και του Μερκουρίου και κυρίως η τελική ευόδωση της πρωτοβουλίας μετά από δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες στόχευε στην απόκτηση αυτού του αναπτυξιακού εφοδίου το οποίο είναι απαραίτητο για την σχεδιασμένη παράκτια ανάπτυξη της περιοχής της Οκτωνιάς. Αντίστοιχης συμβολής θα είναι και η ολοκλήρωση – εντός των επομένων μηνών- της χάραξης αιγιαλού και ζώνης παραλίας στην ακτή της Κορασίδας. Τώρα ο Δήμος, το ελληνικό  δημόσιο αλλά και οι ιδιοκτήτες στην παράκτια ζώνη έχουν την ευκαιρία, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, να αξιοποιήσουν τις ιδιοκτησίες  προκειμένου να επενδύσουν ασφαλώς στο πλαίσιο ενός σχεδίου ήπιας και βιώσιμης τουριστικής – παραθεριστικής ανάπτυξης.

Σε λίγο καιρό αναμένεται και η δημοσίευση  της απόφασης για το ενδιάμεσο τμήμα (Κοκκινόβραχος) αλλά και την Κορασίδα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία για τη χάραξη της γραμμής αιγιαλού και παραλίας σε όλες τις παραλίες του πρώην Δήμου Αυλώνος πρωτοβουλία που με επιμονή και εγρήγορση αναλάβαμε και με ιδιαίτερη ικανοποίηση αποδίδει καρπούς.
το κείμενο εστάλη από τη σελίδα http://dimitris-katsoulis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...