Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Μεταπτυχιακές σπουδές στον τουρισμό από το πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  Ειδίκευσης «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» θέσπισε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και  Ιστορίας του ιδίου πανεπιστημίου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα αφορά τις κατευθύνσεις: - Στρατηγική Τουριστική Ανάπτυξη - Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality Management)

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) απονέμεται μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο συνιστούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση στη Χίο και το τρίτο περιλαμβάνει τη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Ο αριθμός των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) ανά κατεύθυνση.

Στα μαθήματα του μεταπτυχιακού, διδάσκουν καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο διαθέτει την μεγαλύτερη ομάδα εξειδικευμένων πανεπιστημιακών ερευνητών-διδασκόντων στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα.

Διδάσκουν επίσης  διακεκριμένοι εξωτερικοί συνεργάτες του ακαδημαϊκού και του επαγγελματικού χώρου του τουρισμού και της φιλοξενίας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, παρέχει διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, με στόχο οι απόφοιτοί του να κατέχουν αφενός ευρεία επιστημονική γνώση και αφετέρου αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής της στην πράξη, είτε στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης και πολιτικής είτε στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας. 
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις, μαθήματα κατεύθυνσης, και μαθήματα επιλογής.

 Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας, Πολυτεχνικών Σχολών Αρχιτεκτονικής, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Μηχανικών, Νομικών, Φιλοσοφικών Σχολών, Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών, Μ.Μ.Ε., Οικονομικής και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Επιμέλεια : Δώρα Παπαφράγκου
πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...