Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Νέος κανονισμός αδειών ΑΠΕ από τη ΡΑΕ

Αλλαγές στον κανονισμό από έκδοσης αδειών παραγωγής για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προβλέπει η γνωμοδότηση της ΡΑΕ που απεστάλη στο ΥΠΕΚΑ και η οποία, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα υπογραφεί από το νέο υπουργό, Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
Η τελική γνωμοδότηση της ΡΑΕ (που προκύπτει από την ενσωμάτωση στην αρχική της πρόταση παρατηρήσεων που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση) στόχο έχει να άρει στρεβλώσεις που είχαν παρατηρηθεί, να διευκολύνει τις διαδικασίες και να διασφαλίσει τη δυνατότητα υλοποίησης εκείνων των προτάσεων που μπορούν πράγματι να υλοποιηθούν. 
 
Οι βασικότερες αλλαγές που φέρνει ο νέος κανονισμός που βρίσκεται προ των πυλών είναι οι εξής: 
 
-Η φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής για να δεχθεί σταθμούς ΑΠΕ, δηλαδή το πότε μια περιοχή θεωρείται κορεσμένη ή όχι, καθορίζεται όχι από το πόσες άδειες παραγωγής έχουν εκδοθεί, αλλά και από το πόσα έργα έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ). Και τούτο διότι, ως γνωστόν, πολλές από τις άδειες παραγωγής, ουδέποτε υλοποιούνται. Δηλαδή, αφού θα έχει δοθεί άδεια παραγωγής, θα εξετάζεται η φέρουσα ικανότητα της περιοχής κατά το στάδιο χορήγησης της ΕΠΟ. Αν υπάρχει υπέρβαση, το έργο δεν θα λαμβάνει ΕΠΟ και, επομένως, η άδεια παραγωγής θα ανακαλείται.
 
 - Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για βιομάζα, σταθμούς συμπαραγωγής, ηλιοθερμικούς σταθμούς και αφαλάτωση, καθώς επίσης για άδειες ΑΠΕ σε μη διασυνδεδεμένα νησιά.
 
  - Αποσαφηνίζεται η έννοια του κορεσμού για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος θεωρείται η δυνατότητα που έχει το υφιστάμενο δίκτυο σε συνδυασμό με τα προγραμματισμένα έργα επέκτασής του.
 
  -  Η άδεια παραγωγής ανακαλείται με απόφαση της ΡΑΕ σε κάθε περίπτωση παραβίασης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων της. Η άδεια παραγωγής ανακαλείται, ιδίως αν διαπιστωθεί ότι ο αδειούχος «δεν προέβη αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης του έργου» και σε κάθε περίπτωση εντός του χρονικού διαστήματος των 30 μηνών που προβλέπει ο νόμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...