Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Καλαμάκι στην περιοχή του Κάβο Ντόρου

«Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στον οικισμό Καλαμάκι της Δ.Ε. Καφηρέα»
Στα Στύρα και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων στις  10 Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. 1/2011 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αμυγδαλιάς περί επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στον οικισμό Καλαμάκι της Δ.Ε. Καφηρέα .

Η επέκταση κρίνεται απαραίτητη διότι στον οικισμό κατοικούν δώδεκα οικογένειες από το μήνα Οκτώβριο μέχρι τα τέλη Μαΐου κάθε έτους χωρίς παροχή ρεύματος γεγονός που δυσχεραίνει εξαιρετικά την διαβίωσή τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε ομόφωνα
Να επεκταθεί το δίκτυο της ΔΕΗ στον οικισμό Καλαμάκι της Δ.Ε. Καφηρέα Την δαπάνη της επέκτασης που περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης θα την αναλάβει ο Δήμος Καρύστου.
Για τον σκοπό αυτό υπάρχει σχετική πίστωση 100.000,00 € στο Κ.Α. 20.7325.02 με τίτλο «Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού οικισμού Καλαμάκι Αμυγδαλιάς».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...