Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Δήμος Καρύστου: 39.831,81 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές
Στην Κάρυστο στις 29 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση στο  Δημοτικό Κατάστημα η  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, για συζήτηση του θέματος που αφορά την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν 8 από τα 8 μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ήτοι:
Νόβας Δημήτριος. Πρόεδρος, Πολυχρονίου Γεώργιος, Νανούσης Μιχαήλ,Ελευθερίου Παναγιώτης, Γάσπαρη - Σύρακα Μαρία, Γουλέτα Παγώνα, Θεοδώρου Ιωάννης,Μπαλτά Κυριακή
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία των μελών της  ημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ο Πρόεδρος τους ενημέρωσε για την αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων με αριθμό πρωτ.: 69064/29-4-2011, σύμφωνα με την οποία διατίθεται στο Δήμο Καρύστου ποσό ύψους ευρώ 39.831,81 συνολικά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2011.

Η Επιτροπή αποφασίζει
Προτείνει την κατανομή στις σχολικές επιτροπές του ως άνω ποσού για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων της περιφέρειας μας ως εξής:
Για την Α΄/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Καρύστου: 10.754,37 €
Για την Β΄/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Καρύστου: 14.936,63 €
Για τη Σχολική Επιτροπή Μαρμαρίου: 3.983,10 €
Για τη Σχολική Επιτροπή Στυρέων: 2.788,17 €
Για τη Σχολική Επιτροπή Στυρέων: 2.589,01 €
Για τη Σχολική Επιτροπή Αλμυροπόταμου: 1.194,93 €
Για τη Σχολική Επιτροπή Στουππαίων: 995,78 €
Για τη Σχολική Επιτροπή Καλλιανών: 597,46 €
Για τη Σχολική Επιτροπή Αγίου Δημητρίου: 597,46 €
Για τη Σχολική Επιτροπή Αμυγδαλιάς – Κομήτου: 995,78 €
Για τη Σχολική Επιτροπή Παραδεισίου: 399,12 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...