Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

450 περίπου θέσεις για ανέργους, από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, στην Εύβοια

Συμεών Κεδίκογλου: ανάσα στην τοπική κοινωνία το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Για την Εύβοια  450 περίπου θέσεις για ανέργους με προϋπολογισμό 1.476.562 ευρώ

Ο βουλευτής καλεί φορείς και δήμους να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης σε ανέργους και στο νομό μας και να καταθέσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους μέχρι τις 11 Ιουλίου 2011 που λήγει η προθεσμία.

Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας δημιουργεί θέσεις εργασίας για πέντε κατηγορίες ανέργων: Μακροχρόνια άνεργοι, υποαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι έως 30 ετών, επιστήμονες και βραχυχρόνια άνεργοι που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να λαμβάνουν για πέντε μήνες (μέγιστη διάρκεια) μηνιαίο επίδομα κοινωνικής εργασίας 625 ευρώ με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Οι άνεργοι θα προσλαμβάνονται από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως Σωματεία, Επιμελητήρια, Εργατικές Ενώσεις, Εργατικά Κέντρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Εταιρίες Αστικούς Δικαίου, Ιδρύματα. Οι φορείς αυτοί θα συμπράττουν με ΟΤΑ Ά και Β΄βαθμού (δήμους και περιφέρειες) για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, όπως :

  • έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας,
  • αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος,
  • περιβαλλοντική εκπαίδευση,
  • διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών,
  • δημιουργική απασχόληση παιδιών,
  • προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ, παιδική φροντίδα,
  • κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία,  διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
  • οδική ασφάλεια μαθητών,
  • σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών/υποβαθμισμένων περιοχών,
  • έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας.
 
Το Εργατικό Κέντρο, το Επιμελητήριο, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, οι δήμοι και η Περιφέρεια καλούνται να κινητοποιηθούν άμεσα και αποτελεσματικά, ώστε να προσδιορίσουν συγκεκριμένες ανάγκες για υλοποίηση έργων κοινωφελούς εργασίας και να κατατεθούν προτάσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος για την Περιφέρειά μας.
Αναδάσωση, καθαρισμός παραλιών, προστασία υδάτινων πόρων, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, με τον καθαρισμό για παράδειγμα του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων ή/και αθλητικών υποδομών, είναι μερικές από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο νομό μας.
Ο βουλευτής τονίζει ότι θα συμβάλλει με όλα τα μέσα για την πλήρη ενημέρωση των φορέων και την ομαλή συνεργασία τους με το υπουργείο, ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το πρόγραμμα στο νομό μας με στόχο την πλήρη κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων απασχόλησης.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, οι φορείς και ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά στις σελίδες:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...