Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Αλλαγές στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου


Απ΄ ευθείας ανάθεση εφαρμογής αλλαγών δικτυακού τόπου Δ. Καρύστου
Ο Δήμος Καρύστου  αποφάσισε να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο site www.dimoskarystou.gr, ώστε να είναι περισσότερο λειτουργικό και εύκολα πλοηγήσιμο , ιδιαίτερα μετά την συνένωση των ΟΤΑ σύμφωνα με το Ν.3852/2010.

Συγκεκριμένα  οι αλλαγές αφορούν
α)αλλαγές στην αρχιτεκτονική του υφιστάμενου ιστότοπου σύμφωνα με τις αναφερόμενες εφαρμογές στο παράρτημα που είναι αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και β) υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τη Διαδικτυακή Πύλη (Portal), www.dimoskarystou.gr, που λειτουργεί στον Δ. Καρύστου και βρίσκεται σε πλήρη και καλή λειτουργία.
Συγκεκριμένα καλύπτονται, οι παρακάτω τομείς:
· Δυνατότητα δημιουργίας νέων banner – εικαστικών.
· Δυνατότητα τροποποίησης – επέκτασης εφαρμογών.
· Δυνατότητα προσθήκης νέων λειτουργιών
· Δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης για την παροχή τεχνικής βοήθειας και την
άμεση επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την ιστοσελίδα.
· Έλεγχος καλής λειτουργίας ιστοσελίδας για την αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων
(λ.χ. επίθεση hacking).
· Συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα διαδικτύου.
· Ετήσια αναβάθμιση της πλατφόρμας ανάπτυξης της ιστοσελίδας (αν υπάρχει νέα
έκδοση).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...