Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Ένταξη του Δήμου Καρύστου στο πρόγραμμα : «Επιδεικτικά Τεχνικά Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε σχολεία του Δήμου»


Στα Στύρα και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων  στις 11 Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου,και συζητήθηκε το θέμα σχετικά με τη «Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Καρύστου στο πρόγραμμα :
«Επιδεικτικά Τεχνικά Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε σχολεία του Δήμου» στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του ΕΠΠΕΡΑΑ».

Στο συμβούλιο αποφασίστηκε
η υποβολή προτάσεως από το Δήμο Καρύστου προκειμένου ο Δήμος να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
για τις κατηγορίες πράξεων :
Α) Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ από φορείς του δημόσιου και ευρύτερο δημόσιου τομέα
Β) Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Βιομάζα
Γ) Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια
Δ) Δράσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση
της ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...