Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Ανάκληση ένταξης της περιοχής του Καφηρέα στο πράγραμμα «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης»

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου είναι ένα από τα 5  Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία μαζί με τα 8 Τομεακά και τα 12 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγκροτούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013.
Ως γεωγραφικός χώρος εφαρμογής του έχει οριστεί η Χωρική Ενότητα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου». Η χωρική αυτή ενότητα, στην κεντρική ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της Ελλάδας, περιλαμβάνει 3 Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και, Ηπείρου. 
δείτε εδώ
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε γίνει ένταξη της πράξης της περιοχής του Καφηρέα με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ».
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας &Στ. Ελλάδας αποφάσισε την  ανάκληση της ένταξης της περιοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναφέροντας στο έγγραφο όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις και στη συνέχεια αναφέρει τους λόγους της συγκεκριμένης απόφασης 

1. Από τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης που υποβλήθηκαν για ένταξη και εντάχθηκαν και τα οποία αποδέχτηκε ο δικαιούχος με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, είναι διαφορετικά από τα στοιχεία του έργου που δημοπρατήθηκε. Ο δικαιούχος δεν ενημέρωσε την ΕΔΑ ως όφειλε βάσει του άρθρου 5 του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης,

2. Το με αριθ. πρωτ. 1159/12-04-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προέγκριση υπογραφής σύμβασης του υποέργου 1 ¨ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Καφηρέως¨ της ομότιτλης πράξης (κωδ. ΟΠΣ 216719)» με το οποίο ενημερώνεται ο Δικαιούχος ότι η πράξη δεν μπορεί να παραμείνει στο Ε.Π. και θα πρέπει να ανακληθεί,

3. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τον φορέα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 6575/16-09-2010 Απόφαση Ένταξη της Πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ «216719» στον Άξονα Προτεραιότητας 05 - «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας» του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013».

Η συγκεκριμένη απόφαση κοινοποιήθηκε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων-Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων
Νίκης 5-7, 10563 Αθήνα
Διαχειριστική Αρχή Κ.Π.Σ./Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε.Π. Νίκης 5-7, 10563 Αθήνα
Αρχή Πληρωμής Ναυάρχου Νικοδήμου 11 και Βουλής 10553 ΑΘΗΝΑ
Γραφείο Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336, ΛΑΡΙΣΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Θεοδωράτου & Βέλιου, 35100 Λαμία
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Κάρυστος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Λ. Χαϊνά 102, 34100 Χαλκίδα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...