Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τον εναλλακτικό τουρισμό


Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στην πράξη εναλλακτικός τουρισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 - 2013, ύψους 20 εκατ. ευρώ, που έχουν προκηρύξει τα Υπουργεία Περιφερειακής Aνάπτυξης και Τουρισμού. Η υποβολή προτάσεων, η οποία ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου, γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.


Η συγκεκριμένη πράξη αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός", θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως:

-Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
- Θαλάσσιος τουρισμός
- Τουρισμός υπαίθρου
- Γαστρονομικός τουρισμός
-  Τουρισμός υγείας και ευεξίας

O προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης είναι από 10.000 έως 400.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση. Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% και δίνεται επιπλέον προσαύξηση κατά 5% σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Η ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο 55% ή 60% και μπορεί να καλυφθεί με τραπεζικό δάνειο. Η μέγιστη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου είναι δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της υπουργικής απόφασης ένταξης στον δικαιούχο, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.
Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στο διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, καθώς και στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:
  •του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (www.yppo.gr) , της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού (www.visitgreece.gr),
 •του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
 •της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
 •του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr) καθώς και
 •των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και των συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. 

Επιμέλεια : Δώρα Παπαφράγκου
πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...