Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Μείωση κατά 27,8% η οικοδομική δραστηριότητα της χώρας

Μείωση κατά 27,8% παρουσίασε στον αριθμό των οικοδομικών αδειών η οικοδομική δραστηριότητα της χώρας, Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Ιούνιο 2011.

Ειδικότερα, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 3.369 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 524,2 χιλιάδες m 2 επιφάνειας και 1.871,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 27,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,9% στην επιφάνεια και κατά 37,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.


Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε
3.343 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 514,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.827,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 27,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,4% στην επιφάνεια και κατά 36,7% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2010.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιούνιο
2011 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 26 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 10,1 χιλιάδες m2


επιφάνειας και 44,0 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιανουάριο 2010, είναι 2,4%. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Ιούλιο 2010 έως τον Ιούνιο 2011 , το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας ( Ιδιωτικής- Δημόσιας ) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 40.963 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.993,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 29.165,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 23,9 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,4% στην επιφάνεια και κατά 32,4% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2009 - Ιουνίου 2010.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2010 - Ιουνίου 2011 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 23,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 32,7% στην επιφάνεια και κατά 32,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2009 - Ιουνίου 2010.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,1%.

Το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 35,7 % στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών,
κατά 47,6 % στην επιφάνεια και κατά 45,0 % στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο
του έτους 2010.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 35,6 % στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών κατά 47,4 % στην επιφάνεια και κατά 44,6 % στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2010.

πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...