Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Κλείνουν 6 εφορίες-αναστέλλεται η λειτουργία των ΔΟΥ Καβάλας,Βόλου ,Ξάνθης,Κατερίνης και Χανίων

Συνεχίζονται οι συνενώσεις Εφοριών , στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευ. Βενιζέλου αναστέλλεται από 1η Νοεμβρίου 2011, η λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β΄ του παρακάτω Πίνακα και μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα τους στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ, ως εξής:ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΤΗΛΗ Α΄
ΣΤΗΛΗ Β΄
ΣΤΗΛΗ Γ΄
ΝΟΜΟΣ
Δ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία
Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
Ιωαννίνων (άρθρο 180 του ΠΔ 551/1988)
Β΄ Ιωαννίνων
Α΄Ιωαννίνων
Καβάλας (άρθρο 188 του ΠΔ 551/1988)
Β΄ Καβάλας
Α΄Καβάλας
Μαγνησίας (άρθρο 300 του ΠΔ 551/1988)
Β΄ Βόλου
Α΄Βόλου
Ξάνθης (άρθρο 316 του ΠΔ 551/1988)
Β΄ Ξάνθης
Α΄Ξάνθης
Πιερίας (άρθρο 340 του ΠΔ 551/1988 και άρθρο 1 του ΠΔ 414/1991−Α52)
Β΄ Κατερίνης
Α΄Κατερίνης
Χανίων (άρθρο 428 του ΠΔ 551/1988)
Β΄ Χανίων
Α΄Χανίων


Από την ίδια ημερομηνία οι Δ.Ο.Υ. Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καβάλας, Α΄ Βόλου, Α΄ Ξάνθης, Α΄ Κατερίνης και Α΄ Χανίων μετονομάζονται σε Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων

(Α΄−Β΄), Καβάλας (Α΄−Β΄), Βόλου (Α΄−Β΄), Ξάνθης (Α΄−Β΄), Κατερίνης (Α΄−Β΄) και Χανίων (Α΄−Β΄), αντίστοιχα.
Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών.

Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιοτικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...