Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Αποσαφηνίζονται οι όροι για την εφεδρεία στο δημόσιο– ποιους αφορά – τι προβλέπεται για τις συντάξεις τους και τις αποζημιώσεις


- Υπάλληλοι που βρίσκονται στα όρια της συνταξιοδότησης, και όσοι υπηρετούν σε φορείς που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις οι οποίες θα καταργηθούν εντάσσονται στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας, η οποία θα αποτελεί προθάλαμο για μετάθεση ή για απόλυση. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου, σε εφεδρεία μέχρι το τέλος του 2011 τίθενται 30.000 υπάλληλοι, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί τόσο το 2012 αλλά και μέχρι το 2014. Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει επτά βήματα που θα διαρκέσουν από το 2011 μέχρι και το 2014.

- Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πρόταση που διαμορφώθηκε είναι «η ηπιότερη δυνατή εκδοχή ως προς τις κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα τηρεί τις δεσμεύσεις του μνημονίου» και αναμένεται να εξοικονομηθεί ποσό ύψους 300 εκατ. ευρώ, εντός του 2012.
- Οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε εφεδρεία θα λαμβάνουν το 60% των αποδοχών τους για ένα χρόνο, και αν στο διάστημα αυτό δεν έχουν μετατεθεί σε άλλη υπηρεσία, θα απολύονται, αφού περάσουν από προγράμματα επανακατάρτισης.
- Η ρύθμιση που επιλέχθηκε δεν απαιτεί (για τη συντριπτική πλειονότητα) καταβολή αποζημίωσης απόλυσης. Οι υπαγόμενοι σε καθεστώς εφεδρείας θα μπορούν να συμπληρώνουν το εισόδημά τους δραστηριοποιούμενοι στον ιδιωτικό τομέα.
Οι  «έφεδροι» θα υποστούν μεγάλη  μείωση των αμοιβών τους με βάση τα σημερινά δεδομένα, αν το 60%, υπολογιστεί στους νέους μειωμένους βασικούς μισθούς που θα προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο.

Ποιους αφορά η εφεδρεία

1. Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, και σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας. Μετά το τέλος της περιόδου εφεδρείας οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας δεν θίγεται από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.
2. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου δικαίου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, αφού προηγουμένως τερματιστεί η υπαλληλική σχέση τους με κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν. Μετά την ολοκλήρωση της προσυνταξιοδοτικής περιόδου, οι παραπάνω υπάλληλοι λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

3. Οι εργαζόμενοι στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καταργούνται, και μέρος των εργαζομένων των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ των φορέων που απορροφώνται, συγχωνεύονται ή περιορίζονται, τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επαναπροσλαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν με βάση τα όσα προβλέπονται στο σχετικό Π.Δ. Θα δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα επανακατάρτισης, στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ για όσους εργαζομένους παραμείνουν στο καθεστώς εφεδρείας. Από τη δράση αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός περίπου 1.000 εργαζομένων. Προφανώς όσοι δεν απορροφηθούν, θα απολυθούν και σύμφωνα με αρμόδιο υπουργό θα αποζημιωθούν με βάση τα ισχύοντα για τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα.
4. Καταργείται το προνομιακό καθεστώς που έχει δοθεί σε δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς εργαζομένους που έχουν ήδη δικαίωμα πλήρους σύνταξης να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, παρατείνοντας το ηλικιακό όριο υποχρεωτικής αποχώρησης. Οσοι εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή δεν θα ενταχθούν σε εφεδρεία αλλά σε άμεση συνταξιοδότηση.

5. Προβλέπεται ταχεία διαδικασία εντοπισμού υπηρεσιακών μονάδων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης που δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή διαθέτουν πολύ μεγάλο ποσοστό πλεονάζοντος προσωπικού. Η αξιολόγηση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, με νομοθετημένα αντικειμενικά κριτήρια που εφαρμόζονται αυτόματα. Από το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές τις υπηρεσιακές μονάδες, θα ζητηθεί να αποδεχθεί μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες ή, αλλιώς, να ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας λόγω κατάργησης της οργανικής θέσης του.

6. Θα συνεχιστεί με εντατικό ρυθμό η αναδιάρθρωση ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Οι εργαζόμενοι τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και η διαδικασία θα τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επαναπροσλαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν με βάση τα όσα προβλέπονται στο σχετικό Π.Δ. Για τους υπόλοιπους, θα δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα επανακατάρτισης, στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ, για όσους εργαζομένους παραμείνουν στο καθεστώς εφεδρείας και με τη λήξη του έτους θα απολυθούν, πιθανότατα με αποζημίωση, όπως στον ιδιωτικό τομέα. 

7. Οργανώνεται διαδικασία αξιολόγησης της διάρθρωσης, των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των ευρημάτων της πρόσφατης μελέτης του ΟΟΣΑ για την ελληνική δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων (όχι των θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού) κατά περίπου 30%.

πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...