Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Προκήρυξη θέσεων σχολικών τροχονόμων για τα Δημοτικά σχολεία Καρύστου

Η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου, προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου και (2) θέσεων Εθελοντών Σχολικών τροχονόμων για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου, σύμφωνα με τα παρακάτω:


1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2011-2012, δηλαδή από 1-112011 μέχρι 15-6-2012.
2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του
3. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
4. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
5. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τη 27-10-2011, στις 13.00 το μεσημέρι στο γραφείο της Σχολ. Επιτροπής στο Δημαρχείο Καρύστου:
1. Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 6934163845 ή
22243-50010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...