Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Τα «ψιλά γράμματα» του πολυνομοσχεδίου

Οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου των 8 καταργούμενων φορέων (ν. 4002/11) τίθενται από την ψήφιση του νόμου σε εργασιακή εφεδρεία: Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, Εθνικός Οργανισμός Ερευνας και Τεχνολογίας, Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων, Σταθμός Ελέγχου Κάπρων, Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού, Εργο Πολιτών, Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου, Κέντρο Εκπαίδευσης Ιππασίας.


• Οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου των 20 υπό συγχώνευση, κατάργηση και αναδιάρθρωση φορέων (ν. 4002/11) θα τεθούν από 1-1-2012 σε εφεδρεία, εάν δεν ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Νοεμβρίου οι διαδικασίες μεταφοράς του προσωπικού. Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται και οι 13 μεγάλοι οργανισμοί, όπως η ΕΡΤ, η ΚΕΔ, ο ΟΔΔΥ, ο ΟΣΚ, η ΔΕΠΑΝΟΜ, ο ΕΟΜΜΕΧ, το ΙΓΜΕ, το ΕΙΝ, η ΕΤΑ, το ΕΘΙΑΓΕ, ο ΟΠΕΓΕΠ, ο ΕΚΟΓΑΚ και ο ΟΕΕΓΕΚΑ.

• Στους φορείς υποδοχής που θα μεταφερθεί το προσωπικό των παραπάνω οργανισμών, οι διοικήσεις θα πρέπει να θέσουν σε εφεδρεία μέχρι τις 31-12-2011 προσωπικό ΥΕ και ΔΕ ισάριθμο με τους μετατασσόμενους. Το κριτήριο για την εφεδρεία θα είναι η μικρότερη προϋπηρεσία. Εάν δεν υλοποιηθεί η καταγραφή του πλεονάζοντος προσωπικού μέχρι τέλος του χρόνου, θα τίθεται σε εφεδρεία όλο το προσωπικό ΔΕ και ΥΕ των φορέων υποδοχής.
• Με το πολυνομοσχέδιο καταργούνται όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου.

• Με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων ανοίγει ο δρόμος των απολύσεων στον στενό δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει σήμερα, όταν καταργείται μία οργανική θέση ο υπάλληλος πρέπει να μεταφερθεί σε ανάλογη κενή θέση εντός 20 ημερών (ΠΔ 177/2008). Από τη στιγμή που δεν θα υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι οδηγούνται στην απόλυση.
 
Δεν προβλέπεται αποζημίωση
Στο πολυνομοσχέδιο αναφέρεται ότι η «εφεδρεία είναι προαναγγελία απόλυσης» και περιγράφεται ότι η τελική αποζημίωση θα συμψηφίζεται με τη μηνιαία καταβολή του 60% του βασικού μισθού για 12-24 μήνες στους εφέδρους. Αυτό σημαίνει ότι την περίοδο της εφεδρείας οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου -για τους μόνιμους δεν προβλέπεται αποζημίωση- θα πληρώνονται από τα λεφτά της περιορισμένης αποζημίωσης απόλυσης που θα λάμβαναν ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας.

Επιγραμματικά οι αλλαγές που προβλέπονται
Μισθολογικά:
• Κατάργηση όλων των ειδικών επιδομάτων.
• Άμεση σύνδεση των αποδοχών με την παραγωγικότητα.
• Μείωση των αποδοχών στους υψηλόμισθους του δημοσίου ακόμη και σε ποσοστό 50% των συνολικών αποδοχών που είχαν ορισμένοι υπάλληλοι (όπως στα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών που είχαν πολλά επιδόματα).
• Μικρές αυξήσεις της τάξης του 7% στους χαμηλά αμειβόμενους υπαλλήλους.
• Κατώτατος μισθός: 780 ευρώ.
• Ανώτατος μισθός: 2.700 ευρώ.
Περί εφεδρείας:
Όσοι εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία θα αμείβονται με το 60% του βασικού μισθού.
• Δεν επηρεάζεται το εφάπαξ, για όσους το δικαιούνται.
• Καταργούνται αυτοδικαίως οργανικές θέσεις σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ. Οι υπάλληλοι των καταργημένων θέσεων τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα από την ημέρα κατάργησης της θέσης και μέχρι την ολοκλήρωση του 35ου έτους συντάξιμης εργασίας τους και του 55ου της ηλικίας τους.

• Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος σχολικού έτους, το νοσηλευτικό, παραϊατρικό και ιατρικό προσωπικό στο ΕΣΥ, οι κληρικοί, οι υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος ή το τέκνο έχει αναπηρία 67%, οι πολύτεκνοι, οι φύλακες φυλακών και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι διοικητικοί υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, το ένστολο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και όσοι κατέχουν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

• Το προσωπικό που τίθεται σε εφεδρεία εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης από το ΑΣΕΠ, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα τυπικά προσόντα, η εμπειρία, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η προϋπηρεσία, οι ειδικές γνώσεις κ.λπ. Το προσωπικό αυτό θα λαμβάνει το 60% του βασικού μισθού για 12 έως 24 μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...