Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Πτώση 14,1% στην οικοδομική δραστηριότητα


Μείωση 14,1% στις οικοδομικές άδειες παρουσίασαν τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Ιούλιο 2011, μελετώντας το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας.


Ειδικότερα, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 4.455 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 742.4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 3.217,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 14,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 27,3% στην επιφάνεια και κατά 15,3 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. 

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 4.433 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 725,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 3.138,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 14,0 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,6% στην επιφάνεια και κατά 14,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.
Αντίστοιχα το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιούλιο 2011, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 22 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 17,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 79,1 χιλιάδες m3 όγκου.
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιούλιο 2011, είναι 2,5%. 

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2010 έως τον Ιούλιο 2011, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 40.234 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.715,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 28.585,4 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 23,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,0% στην επιφάνεια και κατά 30,8 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αύγουστου 2009-Ιουλίου 2010.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αύγουστου 2010-Ιουλίου 2011 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 23,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,4% στην επιφάνεια και κατά 30,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αύγουστου 2009-Ιουλίου 2010.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,9%.
Το επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2011, η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 32,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 44,3% στην επιφάνεια και κατά 40,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2010.
Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 31,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 44,0% στην επιφάνεια και κατά 39,4% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2010.

πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...