Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Χορήγηση άδειας για αιολικό σταθμό στην περιοχή του Καφηρέα


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με έγγραφο το οποίο κοινοποιείτε στο διαύγεια και με ημερομηνία 14/11/2011, αποφασίζει τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  στην εταιρία
με την επωνυμία «RF ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ ΑΕ».

Η χορήγηση άδειας αφορά αιολικό σταθμό ισχύος 30 ΜW στη θέση «Μεγάλη Πέτρα» Η η οποία βρίσκεται στην περιοχή της πρώην κοινότητας Καφηρέα. 

Το έγγραφο αναφέρει σχετικά
Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 30 ΜW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 30 MW ο οποίος αποτελείται από 10 ανεμογεννήτριες ισχύος 3 MW έκαστη και με διάμετρο ρότορα 90 μέτρα. 

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Μεγάλη Πέτρα» του Δήμου Καρύστου, της Δημοτικής Κοινότητας Καφηρέα, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, όπως αυτό αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000 τα οποία κατατέθηκαν στη ΡΑΕ για την ως άνω αίτηση.

Η παρούσα άδεια παραγωγής αφορά αιολικό σταθμό ο οποίος αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου έργου αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 279 MW, οι οποίοι χωροθετούνται στη νήσο Εύβοια, με ανεξάρτητη διασύνδεση στο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας για την υλοποίηση της οποίας, ευθύνη έχει ο φορέας υλοποίησης της, δηλ η εταιρεία «RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΕ».

αναλυτικά το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...