Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας : Ειδικές άδειες αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών.


 Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που επιθυμούν να εφοδιαστούν με ειδική άδεια αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών
(ερυθρός τόνος, ξιφίας, μακρύπτερος τόνος) για το έτος 2012, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία των Τμημάτων Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να καταθέσουν σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις που αφορούν στην αλιεία ερυθρού τόνου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2011, ενώ για τα υπόλοιπα είδη μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου 2011.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία). Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα Ημερολόγια Αλιείας προκειμένου να ελεγχθεί η αλιευτική παραγωγή των ετών 2008-2011.
2. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους (θεωρημένη για το έτος 2012).
3. Ακριβές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης, άδειας εκτέλεσης πλόων ή πρωτόκολλου γενικής επιθεώρησης και εγγράφου εθνικότητας (όπου υπάρχει).
4. Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη για το επάγγελμα το οποίο ασκεί. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι συνταξιούχος θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο φορέας συνταξιοδότησης και η απασχόληση βάσει της οποίας συνταξιοδοτήθηκε.

Για την αλιεία ερυθρού τόνου απαιτούνται επιπλέον:
5. Φορολογική Δήλωση (έντυπο Ε1) οικον. έτους 2011.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας από προκύπτει ή ημερομηνία γέννησης του αλιέα (ή επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας).
7. 1η έκδοση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας ή βεβαίωση συλλόγου για την πιστοποίηση των ετών απασχόλησης πλοιοκτήτη στην επαγγελματική αλιεία
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ,( για τα τέκνα και προστατευόμενα μέλη).

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Σταύρος Τσελάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...