Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Απόφασή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για εκτέλεση αμμοληψιών στη θαλάσσια περιοχή του Καφηρέα


Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας με έγγραφο το οποίο δημοσιεύτηκε στο διαύγεια με ημερομηνία 14/11/2011, αναφέρει την απόφαση για έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εκτέλεση αμμοληψιών στη θαλάσσια περιοχή κοινότητας Καφηρέα»


Παρακάτω παρατίθεται μέρος από το περιεχόμενου του  έγγραφου το οποίο κοινοποιείται προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αλλά και στον Δήμο Καρύστου καθώς επίσης και στις αρμόδιες υπηρεσίες και φέρει την απόφαση της γενικής γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ: Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.7336/06/31-1-07 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Εκτέλεση αμμοληψιών στη θαλάσσια περιοχή κοινότητας Καφηρέα’’ στο Ν. Ευβοίας.


Ι. Ανανεώνουμε την αρ.7336/06/31-1-07 απόφασή μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Εκτέλεση αμμοληψιών στη θαλάσσια περιοχή κοινότητας Καφηρέα’’ στο Ν. Ευβοίας, έως τις 9-11-2021.
ΙΙ. Τροποποιούμε την αρ.7336/06/31-1-07 απόφασή μας, με την αντικατάσταση της παρ. (α) αυτής ως εξής :
«α. α)Είδος και μέγεθος δραστηριότητας
Με το υπόψη έργο προβλέπονται εργασίες αμμοληψίας, η ετήσια απολήψιμη ποσότητα των οποίων θα ανέρχεται σε 50.000 μ.3 στη θαλάσσια περιοχή της κοινότητας Καφηρέα Ν. Ευβοίας.
Η περιοχή εφαρμογής των έργων αμμοληψίας τοποθετείται στα ανατολικά και βόρεια παράλια της κοινότητας Καφηρέα στις Ν.Α ακτές της Εύβοιας.
Πιο συγκεκριμένα, η αμμοληψία θα γίνει από τρεις (3) θέσεις, οι οποίες τοποθετούνται στα ανατολικά παράλια της κοινότητας Καφηρέα. Τα όρια των περιοχών αυτών ορίζονται από τις πιο κάτω συντεταγμένες και βρίσκονται εκτός των ορίων της περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR2420001 ‘’ΟΡΟΣ ΟΧΗ – ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΠΟΤΑΜΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ’’.:

Στο ίδιο έγγραφο επίσης αναφέρεται και  το γεγονός ότι από την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων προκύπτει ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση ήτοι, τη μείωση της ετήσιας απολήψιμης ποσότητας άμμου από 240.000 μ.3 σε 50.000 μ.3, δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και επομένως δεν απαιτείται η υποβολή και δημοσιοποίηση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.7 της (5) σχετικής ΚΥΑ.

αναλυτικά το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...