Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.


Άρθρο-πρόταση του Δημήτρη Κατσούλη

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ  ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Νότια Εύβοια  πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής και υπεύθυνης αντιμετώπισης εκ μέρους των θεσμικά αρμοδίων φορέων. Όχι μόνο τους δέκα μήνες του τρέχοντος έτους αλλά και νωρίτερα η σοβαρή και υπεύθυνη αντιμετώπιση αποτελούσε άγνωστη έννοια και κυρίως απρόσιτη πράξη.

Στην σημερινή κατάσταση, εκτός των άλλων, έχει συμβάλλει καθοριστικά και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την διοίκηση των ΦΟΔΣΑ, δηλαδή η εφαρμογή του άρθρου 104, παράγραφος 4, εδάφιο τελευταίο, του ν. 3853/2010 (Πρόγραμμα Καποδίστριας) που παρατείνει την θητεία των διοικητικών συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) έως την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του νέου, ενιαίου για όλη την Περιφέρεια ΦΟΔΣΑ, οποίος σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν.3852/2010 επρόκειτο να συσταθεί  αμέσως μετά το πρώτο εξάμηνο του 2011. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόστηκε ενώ μέχρι πρόσφατα το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την βελτίωση- διόρθωση των διατάξεων του «Καλλικράτη», επεξεργαζόταν την δραστική τροποποίηση της διάταξης και την συγκρότηση Διαδημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας σε επίπεδο περιφέρειας.
Με την υπό επεξεργασία νομοθετική πρωτοβουλία προβλεπόταν και λύση για το διοικητικό ζήτημα των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ οι οποίοι θα εξακολουθούσαν να λειτουργούν έως την συγχώνευσή τους στην νέα Διαδημοτική Ανώνυμη Εταιρία. Τούτο σημαίνει ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων θα συνέχιζαν να λειτουργούν τουλάχιστον έως και το πρώτο τρίμηνο του 2012. Πιστεύουμε ότι η νέα Κυβέρνηση θα προωθήσει για ψήφιση αυτές τις διατάξεις και κυρίως θα αντιμετωπίσει το διοικητικό ζήτημα  των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ έως την ολοκλήρωση των νέων επιλογών του νομοθέτη σχετικά με την θεσμική συγκρότηση των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Το διοικητικό ζήτημα έγκειται στην παράταση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων που λειτουργούσαν έως την 31.12.2010. Το ίδιο ίσχυε επίσης και για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των παλαιών δήμων έως την συγχώνευσή τους. Η επιλογή του νομοθέτη του ν.3852/2010 ήταν παντελώς εσφαλμένη και έξω από την θεσμική πραγματικότητα. Στην διοίκηση των ΦΟΔΣΑ αλλά και των δημοτικών νομικών προσώπων και επιχειρήσεων μπορούσαν να παραμείνουν όλοι οι παλαιοί αντιπρόσωποι των δημοτικών συμβουλίων, οι περισσότεροι των οποίων δεν ήταν πλέον  δήμαρχοι ή δημοτικοί σύμβουλοι, ή εάν είχαν επανεκλεγεί ίσως μετείχαν πλέον στην μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Είναι προφανές ότι τα διοικητικά συμβούλια δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εύρυθμα, πολύ περισσότερο και λόγω της νωπής προεκλογικής αντιπαράθεσης. Αρκετοί πρώην δήμαρχοι ή δημοτικοί σύμβουλοι παραιτηθήκαμε από την διοίκηση των νομικών προσώπων την 31η Δεκεμβρίου 2010 προκειμένου να διορθωθεί στην πράξη η αστοχία της νομοθετικής επιλογής του Καλλικράτη και να δοθεί η δυνατότητα οι νέες δημοτικές αρχές των νέων καλλικρατικών δήμων  να συγκροτήσουν τις νέες διοικήσεις με δική τους ευθύνη όπως ακριβώς θα έπρεπε να ορίζει ο νόμος. Άλλοι παρέμειναν.
Στον Σύνδεσμο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Νότιας Εύβοιας τα πράγματα έως τώρα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου μετέχουν οι οκτώ πρώην δήμαρχοι και ο κοινοτάρχης Καφηρέως. Από αυτούς μόνο δύο είναι ήδη Δήμαρχοι στην Νότια Καρυστία και ένα μέλος είναι δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Οι υπόλοιποι δεν  κατέχουν αιρετοί θέση. Στους δέκα μήνες της τρέχουσας διοικητικής περιόδου το διοικητικό συμβούλιο και ο Σύνδεσμος δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήσει κυρίως εξαιτίας αυτής της σύνθεσης. Αν και ο συγκεκριμένος Σύνδεσμος σπανίως λειτούργησε κανονικά. Η αναμονή της συγχώνευσης και το νομοθετικό κενό για την συγκρότηση δεν μας προέτρεψαν για να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες που τώρα επιβάλλεται να αναλάβουμε.


Στο μεταβατικό στάδιο έως την οριστική συγκρότηση του νέου ενιαίου φορέα  για την διαχείριση των απορριμμάτων η λειτουργία του Συνδέσμου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Νότιας Εύβοιας είναι πλέον υποχρεωτική. Ήδη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας- Θεσσαλίας με την από 27.10.2011 Απόφασή της ακύρωσε τις αποφάσεις με αριθμ. 12/20113 και 124/2011 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου περί «απευθείας ανάθεσης μελετών Π.Π.Ε. των ΣΜΑ απορριμμάτων στις δημοτικές ενότητες Αλιβερίου και Κονιστρών- Αυλωναρίου. Μεταξύ των άλλων, το κύριο επιχείρημα της ακυρωτικής απόφασης είναι η εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού και η άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων από τον μοναδικό αρμόδιο που είναι ο Σύνδεσμος ως ΦΟΔΣΑ.
Συνεπώς μόνο ο Σύνδεσμος έχει την αρμοδιότητα να καθορίσει τις θέσεις των ΣΜΑ όπως και του ΧΥΤΥ και να αναθέσει τις σχετικές μελέτες ή έργα. Η πιθανή ενεργοποίηση του διοικητικού συμβουλίου που έχει την προαναφερθείσα σύνθεση έχει ως κύριο πρόβλημα την έλλειψη πολιτικής νομιμοποίησης εφόσον η πλειοψηφία των μελών του δεν είναι πλέον εκπρόσωποι των δύο δήμων της Νότιας Εύβοιας. Η επιχειρηθείσα υπέρβαση του διοικητικού συμβουλίου με την δήθεν προγραμματική σύμβαση που υποτίθεται ότι συνήψε ο Σύνδεσμος με τον Δήμο Κύμης Αλιβερίου και πολιτικά και νομικά έωλη ήταν και άλλο περιεχόμενο είχε. Το κυριότερο: δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο που να μπορεί να την νομιμοποιήσει. 
Η λύση είναι μόνο μία: Να γίνει αυτό που εμείς τουλάχιστον κάναμε στον Δήμο Αυλώνος. Να παραιτηθούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά. Τα δημοτικά συμβούλια των δήμων Κύμης Αλιβερίου και Καρύστου να ορίσουν, κατά ανάλογη εφαρμογή της συστατικής πράξης, εκπροσώπους των Δήμων ως εκπροσώπους των δημοτικών ενοτήτων που αντιστοιχούν στους εννέα πρώην ΟΤΑ της διαχειριστικής ενότητας. Η αρμοδιότητα αυτή απορρέει από το ότι οι νέοι δήμοι είναι καθολικοί διάδοχοι των πρώην δήμων  από την συνένωση των οποίων προήλθαν. Κατά τα λοιπά να τηρηθεί η συστατική πράξη. Έτσι θα προκύψει νέο διοικητικό συμβούλιο στο οποίο θα μετέχουν πέντε  αντιπρόσωποι από τον δήμο Κύμης Αλιβερίου και τέσσερις αντιπρόσωποι από τον δήμο Καρύστου. Έως την πιθανή αλλαγή της συστατικής πράξης η οποία δεν ενδείκνυται λόγω της μικρής διάρκειας του Συνδέσμου, πρόεδρος του Συνδέσμου θα πρέπει να οριστεί ο Δήμαρχος Καρύστου  στον οποίο έχει την έδρα του ο Σύνδεσμος.
Μην μας πει κανένας ότι αυτά δεν τα προβλέπει το άρθρο 104 του ν.3852/2010. Οταν δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, μετά την παραίτηση, οι δύο δήμοι που διαδέχθηκαν τους εννέα "καποδιστριακούς" ΟΤΑ της διαχεριστικής ενότητας έχουν δικαίωμα και υποχρεώση να ορίσουν εκπροσώπους και να συγκροτήσουν νέο διοικητικό συμβούλιο.!!!
Προκειμένου να υλοποιηθεί η προτεινόμενη διαδικασία που αποτελεί μονόδρομο παραιτούμαι από μέλος του διοικητικού συμβουλίου και θεωρώ βέβαιο ότι προθύμως το ίδιο θα κάνουν  όλοι οι εκπρόσωποι των πρώην δήμων. Εάν αυτό γίνει άμεσα, ο Σύνδεσμος μπορεί να έχει νέο διοικητικό συμβούλιο σε λίγες ημέρες. Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα μεριμνήσει για την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του Συνδέσμου, ιδίως για την προώθηση του ζητήματος του ΧΥΤΥ και των ΣΜΑ, την προσωρινή διάθεση των απορριμμάτων, την οικονομική διαχείριση με την σύνταξη των προϋπολογισμών και των οικονομικών απολογισμών για τα έτη που δεν έχουν γίνει και εν συνεχεία να προετοιμάσει τη διαδικασία της συγχώνευσης όταν και όπως προχωρήσει. Άλλη λύση δεν υπάρχει.

το κείμενο εστάλη από  http://dimitris-katsoulis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...