Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Διευκολύνσεις στους δημόσιους υπαλλήλους έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια


Σε δανειακές διευκολύνσεις  στους δημόσιους υπαλλήλους  οι οποίοι έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια και αντιμετωπίζουν  προβλήματα λόγω ενιαίου μισθολογίου και εφεδρείας, προχώρησε
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ΤΠΔ ανέστειλε τις πληρωμές  στις δόσεις  στεγαστικών δανείων για 2 χρόνια,  ενώ αναστέλλει  τις δόσεις στα στεγαστικά των δανειοληπτών που βρίσκονται υπό συνταξιοδότηση, μέχρι να τους καταβληθεί σύνταξη. Ακόμα επιμηκύνει το όριο ηλικίας του δανειολήπτη στο 85ο έτος στην λήξη του δανείου ενώ παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής του 50% της μηνιαίας δόσης για 5 χρόνια.

Οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» και ισχύουν άμεσα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτημα για υπαγωγή σε αυτές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια από το ΤΠΔ είναι 180.000 με συνολικά υπόλοιπα της τάξης των 4 δισ. ευρώ. 

Όμως επειδή άλλοι 200.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δανειοδοτηθεί από τις τράπεζες, ο αντιπρόεδρος και υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε επαφές με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ζητώντας ανάλογες ρυθμίσεις, εν όψει του ενιαίου μισθολογίου και της εφεδρείας. 

Από την πλευρά τους οι τράπεζες σημειώνουν πως επίσημο αίτημα δεν έχει αποσταλεί   προς την ΕΕΤ ενώ από τα μέσα του 2010 έχουν σε ισχύ προγράμματα ρυθμίσεων για δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους αλλά και ανέργους.
Οπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, το τελευταίο τρίμηνο παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση στη ζήτηση για ρυθμίσεις, όχι μόνο ληξιπρόθεσμων, αλλά και ενήμερων δανείων. Για παράδειγμα, μπορεί να επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής στα στεγαστικά μέχρι 12 χρόνια (με ανώτατο όριο της διάρκειας αποπληρωμής τα 40 χρόνια) ή προσφέρεται περίοδος χάριτος 12 μηνών ή πληρωμή μόνο τόκων για διάστημα 12-18 μηνών. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις νέες ρυθμίσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οι δανειολήπτες- δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν: 

- Για διάστημα μέχρι 5 χρόνια να πληρώνουν το 50% της μηνιαίας δόσης, ενώ η διάρκεια εξαρτάται από το συνολικό εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη. Στην περίπτωση αυτή το εφάπαξ αποτελεί εγγύηση ότι θα εισπραχθεί το υπόλοιπο 50% των μηνιαίων δόσεων.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΤΠΔ δεν «αποδεσμεύεται από το εφάπαξ βοήθημα ή την αποζημίωση λόγω απόλυσης» ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% της δόσης, αλλά καταβάλλεται από τον φορέα προς πίστωση της εξυπηρέτησης του δανείου. Αν το εφάπαξ δεν επαρκεί για την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, τότε ο δανειολήπτης θα μπορεί να το καταβάλλει σε 48 δόσεις άτοκα, ή έντοκα μέχρι την πλήρη λήξη του δανείου.
- Αν ο δανειολήπτης έχει προχωρήσει σε επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου και παρόλα αυτά δεν μπορεί να καλύψει τις δανειακές του υποχρεώσεις, υπάρχει η δυνατότητα να «παγώσει» η πληρωμή του δανείου μέχρι 2 χρόνια.
- Στην περίπτωση που ο δανειολήπτης βρίσκεται υπό συνταξιοδότηση, έχει τη δυνατότητα μέχρι να του καταβληθεί η σύνταξη να «παγώσει» την πληρωμή του δανείου. Ωστόσο με τη χορήγηση της σύνταξης θα πρέπει να καταβάλλει άμεσα όλο το ποσό των δόσεων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν πληρωθούν οι δόσεις) δεν αποδεσμεύεται το εφάπαξ».
- Επίσης είναι σε ισχύ προγράμματα επιμήκυνσης, με τα οποία παρατείνεται μέχρι 10 χρόνια η διάρκεια αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων (μέγιστη διάρκεια τα 40 χρόνια), και των ενυπόθηκων επισκευαστικών (συνολική διάρκεια αποπληρωμής 26 χρόνια) αλλά και κατά 5 χρόνια η διάρκεια αποπληρωμής στα δάνεια μικροεπισκευών- μικροβελτιώσεων (μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 15 χρόνια).

πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...