Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρύστου:σχετικά με το επαρχιακό δίκτυο του οικισμού Αμυγδαλιάς και σύνδεσης με το αλιευτικό καταφύγιο

Στην Κάρυστο, στις 11 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καρύστου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρύστου, και η οποία κατά πλειοψηφία 4 έναντι 1.εγκρίνει και διαθέτει πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2011 του Δήμου Καρύστου ως ακολούθως:


Σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.15 με τίτλο «5Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ Κ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΦΗΡΕΩΣ», πίστωση 21.041,00 € για την πληρωμή της 5ης εντολής πληρωμής για βελτίωση και επέκταση τοπικού δικτύου μεταφορών από επαρχιακή οδό οικισμού Αμυγδαλιάς και σύνδεση με αλιευτικό καταφύγιο στην Κοινότητα Καφηρέως.

το έγγραφο σε μορφή PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...