Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

ΟΑΕΔ: πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Ανέργων Γυναικών ηλικίας 22 - 64 ετών»


Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα Ανέργων Γυναικών ηλικίας 22 - 64 ετών" στις Διοικητικές Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου

Λήγει την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64» για τον Άξονα Προτεραιότητας 9 ο οποίος περιλαμβάνει δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο).

 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, στις «Νέες Δράσεις – Προγράμματα», Πρόγραμμα 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64».
αναλυτικά το έγγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...