Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Χορήγηση άδειας για αιολικό σταθμό στην περιοχή του Κάβο Ντόρου, στη θέση «κορακόβραχος»


Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, με έγγραφο το οποίο κοινοποιείτε στο διαύγεια με ημερομηνία 14/11/2011 αποφασίζει την Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό
 στη θέση «Κορακόβραχος ΙΙ», στην περιοχή της πρώην Κοινότητας Καφηρέα, στην εταιρεία «RF ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε.»

Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό, εγκατεστηµένης ισχύος 21 ΜW και µέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW ο οποίος αποτελείται από 2 ανεµογεννήτριες ισχύος 3 MW έκαστη και µε διάµετρο ρότορα 90 µέτρα. Ο σταθµός θα εγκατασταθεί στη θέση «Κορακόβραχος ΙΙ» του ∆ήµου Καρύστου, της ∆ηµοτικής Κοινότητα Καφηρέα, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Η παρούσα άδεια παραγωγής αφορά αιολικό σταθµό ο οποίος αποτελεί τµήµα ενός ενιαίου έργου αιολικών σταθµών συνολικής ισχύος 279 MW, οι οποίοι χωροθετούνται στη νήσο Εύβοια, µε ανεξάρτητη διασύνδεση στο Σύστηµα της ηπειρωτικής χώρας για την υλοποίηση της οποίας, ευθύνη έχει ο φορέας υλοποίησης της, δηλ η εταιρεία «RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΕ».

αναλυτικά το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...