Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Χορήγηση άδειας για αιολικό σταθμό στην περιοχή του Καφηρέα-τοποθεσία Καλαμάκι.


Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με έγγραφο το οποίο κοινοποιείτε στο διαύγεια, παρέχει την άδεια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό, στη τοποθεσία Καλαμάκι, η οποία βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Κάβο Ντόρου.


Η συγκεκριμένη άδεια παρέχεται στην εταιρία «RF ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.», και ισχύει –όπως και οι αντίστοιχες στην ευρύτερη περιοχή – για 25 χρόνια  ενώ επίσης η διάρκεια ισχύος της µπορεί να ανανεωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών.

Η σχετική άδεια σύμφωνα με το έγγραφο της ΡΑΕ

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος 18 ΜW στη θέση «Καλαµάκι» του ∆ήµου Καρύστου, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καφηρέα, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «RF ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.»

Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό, εγκατεστηµένης ισχύος 18 ΜW και µέγιστης ισχύος παραγωγής 18 MW ο οποίος αποτελείται από 6 ανεµογεννήτριες ισχύος 3 MW έκαστη και µε διάµετρο ρότορα 90 µέτρα. Ο σταθµός θα εγκατασταθεί στη θέση «Καλαµάκι ΙΙ» του ∆ήµου Καρύστου, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καφηρέα, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, όπως αυτό αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράµµατα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000 και 1:50.000 τα οποία κατατέθηκαν στη ΡΑΕ για την ως άνω αίτηση. 

Η παρούσα άδεια παραγωγής αφορά αιολικό σταθµό ο οποίος αποτελεί τµήµα ενός ενιαίου έργου αιολικών σταθµών συνολικής ισχύος 279 MW, οι οποίοι χωροθετούνται στη νήσο Εύβοια, µε ανεξάρτητη διασύνδεση στο Σύστηµα της ηπειρωτικής χώρας για την υλοποίηση της οποίας, ευθύνη έχει ο φορέας υλοποίησης της, δηλ η εταιρεία «RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΑΕ».

αναλυτικά το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...