Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Ο Ευρωπαϊκός Οδικός Χάρτης για την Ενέργεια


Ο Ευρωπαϊκός Οδικός Χάρτης για την Ενέργεια ως το 2050 αναλύει διαφορετικά σενάρια για το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης και δείχνει ότι ένα μέλλον που στηρίζεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν έχει μεγαλύτερο κόστος από τη συνέχιση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα ή την πυρηνική ενέργεια.


Η Greenpeace τονίζει ότι η εξέλιξη αυτή στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα και προς την ελληνική κυβέρνηση, που πρέπει να κινηθεί αστραπιαία προς την απεξάρτηση της χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα και την αξιοποίηση του πραγματικού μας πλούτου (ήλιος, αέρας, γεωθερμία), ως όχημα εξόδου από την κρίση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερεύνησε πέντε διαφορετικές ‘οδούς’: μία που στηρίζεται σε ένα μείγμα διαφορετικών τεχνολογιών και τέσσερις που στηρίζονταν στην εξοικονόμηση, τις Α.Π.Ε., την πυρηνική ενέργεια και τα ορυκτά καύσιμα με τη χρήση συστημάτων αποθήκευσης άνθρακα (CCS).
Τα συνολικά επενδυτικά κόστη είναι σχεδόν ίδια για όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένου και του σεναρίου αναφοράς.
Και όταν λέμε συνολικά επενδυτικά κόστη εννοούμε την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, τα κόστη καυσίμου, τις επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και άλλες επενδύσεις στις υποδομές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει και σε κάλεσμα προς τις κυβερνήσεις να εξετάσουν την προοπτική υιοθέτησης νομικά δεσμευτικών στόχων για τις Α.Π.Ε. έως το 2030.

Με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για την Ενέργεια η Greenpeace καλεί την ελληνική κυβέρνηση:
Να επιταχύνει την ολοκλήρωση του Ελληνικού Οδικού Χάρτη για την Ενέργεια (Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός έως το 2050).  [Τον Ιούνιο του 2010 συγκροτήθηκε Επιτροπή για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό, η οποία σχεδόν ενάμιση έτος μετά δεν έχει ακόμα δημοσιεύσει το αποτέλεσμα των εργασιών της.]
Να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο που παρατείνει την εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα.
Να επιλύσει άμεσα τα χρηματοδοτικής φύσης προβλήματα  (έλλειμμα Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργεια-Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), που απειλούν τη βιωσιμότητα των Α.Π.Ε. στη χώρα, να λάβει πολιτικές πρωτοβουλίες στήριξης των Α.Π.Ε. και της εξοικονόμησης έως το 2020 και να υποστηρίξει την υιοθέτηση νομικά δεσμευτικών στόχων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2030.

Επιμέλεια-  Σύνταξη:  Κλαίρη  Μαργέλη
πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...