Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Δήμος Καρύστου: δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της πυροσβεστικής

Ο ∆ήµος  θα προχωρήσει σε µίσθωση ακινήτου µε δημοπρασία, προκειμένου να στεγαστεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρύστου. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου, σε συνεδρίαση που
πραγματοποίησε τη Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, καθόρισε τους όρους του διαγωνισμού.

Η απόφαση της οι οικονομικής επιτροπής, η οποία Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας µίσθωσης ως αναφέρει  ότι το κτίριο πρέπει
• να βρίσκεται στη Κάρυστο.
• έχει έκταση από 250 έως 500 τετραγωνικά µέτρα που θα περιλαµβάνει κτίσµα κατάλληλο για γραφεία, κοινόχρηστους και βοηθητικούς Χώρους , µε χώρο για αµαξοστάσιο και µικρό συνεργείο.
• να βρίσκεται όχι σε κεντρικό σηµείο της πόλης και µε άµεση πρόσβαση σε κεντρικό δρόµο για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Καρύστου.

Επίσης η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης µε δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το ∆ήµο,ενώ ακόμα το µίσθωµα θα κατατίθεται κάθε µήνα, σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχο.
Η ανώτερη προσφορά του µισθώµατος ορίζεται σε 600,00 µηνιαίως.

Πληροφορίες
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο τεχνικής υπηρεσίας και από την υπάλληλο Κάρρου Κωνσταντία στο Μαρµάρι καθηµερινά 10:00 µε 16:00 . Μαρµάρι Τηλέφωνο.22240350309 FAX.22240-32177.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας.

αναλυτικά το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...