Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Απόφαση για την τουριστική προβολή του Δήμου Καρύστου, μέσα από το «WHO IS WHO DIRECTORY OF GREEK TOYRISM 2011»


Απόφαση του Δήμου  Καρύστου, η οποία κοινοποιείτε στο διαύγεια ,και αφορά την τουριστική προβολή του Δήμου μέσα από το ηλεκτρονικό περιοδικό «WHO IS WHO DIRECTORY OF GREEK TOYRISM 2011»

Η απόφαση του Δήμου σύμφωνα με το έγγραφο

Αναθέτουμε απευθείας στον Τσιρόγκα Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. , εκδόσεις –διαφημίσεις- εκμετάλλευση κτιρίων, Αμβρ. Φραντζή 7, Αθήνα, με ΑΦΜ 999789210 Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών, την τουριστική προβολή του Δήμου Καρύστου με δημοσίευση στο ηλεκτρονικό περιοδικό WHO IS WHO DIRECTORY OF GREEK TOYRISM 2011 , έναντι ποσού 2.583,00 με το ΦΠΑ.
Βεβαιώνεται ότι η αξία κάθε είδους εργασίας δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό της απ΄ ευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το νόμο .
Βεβαιώνεται ότι ο ανωτέρω είναι γραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και δύναται να αναλάβει τις σχετικές υποχρεώσεις .

αναλυτικά το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...