Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Δήμος Καρύστου: επιδόματα ενοικίου για μαθητές απομακρυσμένων περιοχών


Το έγγραφο το οποίο κοινοποιείτε στο διαύγεια και φέρει την υπογραφή του Δημάρχου, αναφέρεται σε μαθητές που κατάγονται από χωριά της περιοχής του Καφηρέα και έχει ως θέμα τη βεβαίωση δικαιούμενων επιδότησης ενοικίου στέγασης μαθητών απομακρυσμένων περιοχών που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου.


Ο Δήμος Καρύστου λαμβάνοντας υπόψη διάφορες διατάξεις και συγκεκριμένα 

Την εξειδικευμένη πίστωση 2.500,00 € που έχει γραφεί στο προϋπ/σμό οικον. έτους 2011, σε βάρος του Κ.Α.15.6473.04 με τίτλο «Έξοδα επιδότησης ενοικίου στέγασης παιδιών απομακρυσμένων περιοχών που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου», η οποία διατέθηκε με την με αριθ. 417/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Την κατάσταση των μαθητών που φοιτούν στο Γυμνάσιο Καρύστου κατά την σχολική χρονιά 20102011.

Τις χιλιομετρικές αποστάσεις των απομακρυσμένων περιοχών του Δ. Καρύστου από την έδρα του Δήμου, στην οποία λειτουργούν σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης .
Αποφασίζει
Βεβαιώνουμε ότι οι μαθητές που αναφέρονται στην πάρα κάτω κατάσταση δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 3 της με αριθ. 35415/1-8-2011 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 170/Β/1-8-2011 ) γιατί προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές του Δ. Καρύστου και δεν εξυπηρετείται η περιοχή τους από συγκοινωνία .

αναλυτικά το έγγραφο σε μορφή PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...