Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Δήμος Καρύστου: «Γνωμοδότηση για την επικείμενη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου με θέμα «Γνωμοδότηση για την επικείμενη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. 877/2-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας και το με αρ. πρωτ. 10112/Δ4/30-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με τα οποία ζητείται η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να γίνουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων.


Η περιοχή μας λόγου του κακού οδικού δικτύου και των πολλών δυσπρόσιτων περιοχών που έχει δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα διότι τα παιδιά θα αναγκαστούν να διανύουν πολύ μεγάλες αποστάσεις σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από συγκοινωνία και σε δρόμους οι οποίοι κλείνουν από χιονοπτώσεις και κατολισθήσεις κατά την διάρκεια του χειμώνα. Η ειδική γεωμορφολογία της περιοχής, τα απομακρυσμένα σχολεία σε δύσβατες και ορεινές περιοχές με απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο καθιστούν απαγορευτική οποιαδήποτε αλλαγή των υπαρχόντων σχολικών μονάδων. 

Η περιοχή μας χαρακτηρίζεται από τα μονοθέσια σχολεία του Καβοντόρου και των Καλλιανών. Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας τα έχει χαρακτηρισμένα ως «δυσπρόσιτα», που η λειτουργία τους όμως καθίσταται απαραίτητη, γιατί είναι αδύνατη η καθημερινή πρόσβαση των μικρών μαθητών σε γειτονικά σχολεία. Ο χρόνος μετάβασης των μαθητών στο πλησιέστερο σχολείο είναι μεγαλύτερος της μίας ώρας λόγω του κακού οδικού δικτύου.
Επίσης είναι αδύνατη η μεταφορά λόγω έλλειψης συγκοινωνίας και το κόστος πιθανής μεταφοράς θα υπερβαίνει το κόστος λειτουργίας των σχολείων. Μια πιθανή συγχώνευση ή κατάργηση μονοθέσιων σχολείων σημαίνει και πιθανή διακοπή φοίτησης των μαθητών των χωριών αυτών, γεγονός το οποίο αντιτίθεται στη νομοθεσία, που προβλέπει εννιάχρονη υποχρεωτική φοίτηση.

Η θέση του Υπουργείου Παιδείας είναι ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων σε ένα πολυθέσιο σχολείο προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες μάθησης. Όμως η άποψη αυτή αντιτίθεται στους παιδαγωγικούς σκοπούς της εκπαίδευσης που πρεσβεύει την αξία της συνεργασίας, του ομαδικού πνεύματος και επομένως της ομαλής ένταξης του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον, απαλλαγμένης από το ψυχολογικό φορτίο του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος ενός πολυθέσιου σχολείου. Με άλλα λόγια ο μαθητής του χωριού ενδεχομένως όχι μόνο να χάσει τα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρει τα μονοθέσιο σχολείο άλλα και να «χαθεί» στην καθημερινή ανταγωνιστική πραγματικότητα του πολυθέσιου, καθώς καθημερινά θα επιφορτίζεται και με το άγχος της καθημερινής πρόσβασης του σε αυτό .
Εξάλλου ενδεχόμενες συγχωνεύσεις σχολείων θα ήταν δύσκολες διότι δεν υπάρχει η κτηριακή υποδομή για υποδοχή μεγαλύτερου αριθμού μαθητών και το κόστος της μεταφοράς των μαθητών θα ήταν δυσβάσταχτο για το Δήμο.

Σαν Δήμος Καρύστου, σεβόμενοι τους πολίτες και την πρόοδο των παιδιών μας δεν προτείνουμε καμιά σχολική μονάδα της περιοχής μας για συγχώνευση ή κατάργηση . Ο τόπος μας ήδη πλήττεται από αποφάσεις που υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας. Δε θα συναινέσουμε σε μια πρόταση που στερεί από τους νέους του τόπου μας τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και ταυτόχρονα οδηγεί σε οριστική εγκατάλειψη των χωριών μας. Για την επόμενη και μόνο σχολική χρονιά προτείνεται η αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Κομήτου λόγω προσωρινής έλλειψης μαθητών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από συζήτηση, ομοφωνα
αποφασίζει
Να μην προτείνουμε καμιά σχολική μονάδα της περιοχής μας για συγχώνευση ή κατάργηση για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Να προταθεί η αναστολή της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Κομήτου για την επόμενη σχολική χρονιά.

αναλυτικά το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...