Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Στη δημοσιότητα το Ε1

Tο έντυπο με τις οδηγίες για συμπλήρωση των δηλώσεων έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών,το οποίο περιλαμβάνει τις αλλαγές στις φετινές δηλώσεις και πώς θα πρέπει να συμπληρωθούν.

Όπως αναφέρεται, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το βασικό έντυπο αυτής της δήλωσης (έντυπο (Ε1) να διατηρήσει τον ίδιο τύπο και περιεχόμενο με εκείνο του προηγούμενου έτους.

Στο πρώτο μέρος του φυλλαδίου παρέχονται πληροφορίες για τις βασικές υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή της δήλωσης, ενώ στο δεύτερο μέρος δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2011 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

Επίσης, οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται από τους φορολογούμενους ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...