Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Πτώση 5% της βιομηχανικής παραγωγής


Ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Ιανουαρίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιανουαρίου 2011, παρουσίασε µείωση κατά 5,0%, έναντι µείωσης 4,7% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.


Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 5,0% το µήνα Ιανουάριο 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 6,1%.
β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 6,3%.
γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 5,5%.
δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 3,3%.
αναλυτικά το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...