Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Μια ανάσα πριν τους 800.000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ

Το τραγικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η απασχόληση στην Ελλάδα έρχεται να επιβεβαιωθεί από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για τον αριθμό ων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πλησιάζουν τις 800.000! Συνολικά το Φεβρουάριο ο αριθμός τους διαμορφώθηκε σε 770.369  άτομα (αύξηση 1,13% σε σχέση με τον Ιανουάριο), εκ των οποίων οι 335.721 είναι άνδρες (43,58%) και οι 434.648 γυναίκες (56,42%).


Κατά τον προηγούμενο μήνα, επίσης, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 40.194, μειωμένες κατά 8,35% σε σχέση με τον Ιανουάριο, όταν είχαν φτάσει τις 43.856. Η αντίστοιχη σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2011, όταν είχαν γίνει 45.702 προσλήψεις, δείχνει μείωση της τάξης του 12,05%.
Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) μειώθηκαν κατά 23,74% σε σχέση με τον Ιανουάριο και διαμορφώθηκαν στις 21.783. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον  Φεβρουάριο του 2011, παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 1,43%. Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου έφτασαν τις 14.684 (μειωμένες κατά 31,71% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 15,13% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2011), ενώ οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 16.751 (-17,59% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και -4,70% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2011).

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 36.467, το 40,27% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά 27,17% από τον Ιανουάριο (50.068) και μειωμένο κατά 5,96% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2011 (38.777).
Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά 13.024 θέσεις εργασίας, έναντι 26.538 τον Ιανουάριο του 2012 και 10.652 τον Φεβρουάριο του 2011.

Οι περισσότεροι από τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα το 63,16%, ανήκει στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών. Αντίστοιχα, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ανήκει το 27,12% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών το 9,72%.
Σε ό,τι έχει να κάνει με το επίπεδο εκπαίδευσης, το 46,85% των εγγεγραμμένων ανέργων είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήκει το 36,66%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,32% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση το 1,16%.
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 283.027 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 13.792 άτομα ή 5,12% σε σχέση με τον Ιανουάριο.
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 56,92% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 27,98% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 10,30% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 4,17% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομο-τεχνικά επαγγέλματα, το 0,34% είναι λοιποί επιδοτούμενοι και το 0,30% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι. 
Τα 308.313 άτομα (40,02%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 462.056 (59,98%) για μικρότερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...