Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Ο Λευτέρης Ραβιόλος για την παγκόσμια «ημέρα νερού»


Η σημερινή ημέρα που έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως «ημέρα του νερού» δίνει την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε πρώτα ο καθένας στον εαυτό του την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα αυτού του πολύτιμου κοινωνικού αγαθού.


Το νερό είναι ο μοναδικός φυσικός πόρος που αγγίζει όλες τις μορφές του ανθρώπινου πολιτισμού , που μπορεί να μειώσει ασθένειες και να σώσει ζωές  όταν διασφαλίζεται η καταλληλότητα της υγιεινής του και της αφθονίας του.

Οι όροι όμως αρχίζουν και αντιστρέφονται όταν το νερό κρίνεται ακατάλληλο στην υγιεινή του και ανεπαρκές στην ποσότητά του .

Έχοντας λοιπόν ως αρχή την εξασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού στον τόπο μας θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα έργα υποδομής που διασφαλίζουν την κατάλληλη υγιεινή του νερού, αλλά και την ορθολογικότερη χρήση του.

Αμέσως μετά τις περασμένες δημοτικές εκλογές ,επί  Δημαρχίας ακόμη Κου Σπύρου Πλατυμέση  ως  εν δυνάμει αντιπολίτευση, ασκήσαμε πίεση ζητώντας γενική συνέλευση  με μοναδικό θέμα την αντιμετώπιση της θολότητας του νερού της πηγής της Λάλας, κρίνοντάς το ως απαραίτητο έργο υποδομής. Μαζί με τις εντατικές ενέργειες του προέδρου και της τοπικής κοινότητας Καλυβίων , το έργο οδηγείται προς υλοποίηση.

Με αίσθημα ευθύνης , τονίζουμε, ότι έργα υποδομής όπως το παραπάνω απαιτούν την ανάλογη σοβαρότητα και υπευθυνότητα από τη Δημοτική αρχή ως προς το οικονομικό και τεχνικό τους σκέλος. Μόνο η  σωστή και μελετημένη εφαρμογή τους εξασφαλίζουν την ποιότητα ζωής μας και προλαμβάνουν συνέπειες που μακροχρόνια θα είναι επιβλαβείς για την υγεία τη δική μας και των παιδιών μας.

Σε  αυτό το σημείο θα θέλαμε να εκφράσουμε  την έντονη αντίθεση μας  στην αύξηση των τιμολογίων ύδρευσης, που επέβαλε η Δημοτική αρχή, την οποία και καταψηφίσαμε.  Οι τιμές κατανάλωσης θα πρέπει να μειωθούν ή έστω να  μείνουν στα ίδια επίπεδα των πρώην Δήμων Καρύστου και Μαρμαρίου, επίσης να μειωθούν σημαντικά τα τιμολόγια του πρώην Δήμου Στυρέων  και να επανεξετασθεί η δυνατότητα μείωσης του παγίου. Δεν είναι δυνατόν να διογκώνονται εντέχνως οι δαπάνες που αφορούν στην ύδρευση ,προκειμένου να ισοσκελίζονται οι προϋπολογισμοί. Δεν μπορεί το ποσό που προβλέπεται για την κάλυψη των αναγκών κίνησης  των οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου και του λοιπού εξοπλισμού να ανέρχεται σε υπέρογκα ποσά.

 Σε μια εποχή που η δεδομένη  οικονομική κατάσταση δυσχεραίνει ακόμα και τη δυνατότητα επιβίωσης σε πολλά νοικοκυριά θα πρέπει να διατηρούμε προσιτά τα κοινωνικά αγαθά στους πολίτες.
Για την ποιοτική αναβάθμιση και την καλύτερη διαχείριση του νερού προτείνουμε :
·         Τον προγραμματισμό των ενεργειών εκείνων που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα του πόσιμου νερού σε όλο το Δήμο.
·         Την τριμηνιαία ανάρτηση στο διαδίκτυο των αναλύσεων του νερού όλων των σημείων ελέγχου υδροδότησης του Δήμου, ως δέσμευση και εξασφάλιση των παραπάνω.
·         Την  αντικατάσταση όλων των καταμετρητών που δεν λειτουργούν.
·         Την ελεγχόμενη χρήση της ποσότητας του νερού από όλους μας ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες .
·          
Έχουμε όλοι μας  την υποχρέωση να εκτιμούμε το νερό ως πηγή ζωής και να περιορίζουμε την αλόγιστη σπατάλη του. Ας προφυλάξουμε το πολύτιμο αυτό αγαθό στην καθημερινότητά μας απορρίπτοντας την αντίληψη ότι είναι κάτι που μας ανήκει και θεωρώντας το ως κληρονομιά για τους επόμενους!
                                                                                                                ΚΑΡΥΣΤΟΣ 22-03-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...