Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια


Σε 12 μηνιαίες δόσεις θα παρακρατηθούν, από τον Ιανουάριο, οι μειώσεις στις αποδοχές των ειδικών μισθολογίων, που περικόπηκαν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.

Αυτό προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, στην οποία ορίζεται ότι κάθε δόση περικοπής δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από το μισθό που θα χορηγείται τον προσεχή Ιανουάριο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, οι παρακρατήσεις από τη μισθοδοσία ή τη σύνταξη θα γίνονται ως εξής:
- για ποσά έως 100 ευρώ, εφάπαξ σε μία δόση,
- για ποσά έως 250 ευρώ, σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
- για ποσά έως 500 ευρώ, σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
- για ποσά έως 750 ευρώ, σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
- για ποσά έως 1.000 ευρώ, σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
- για ποσά έως 1.500 ευρώ, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
- για ποσά έως 2.000 ευρώ, σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
- για ποσά έως 2.500 ευρώ, σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
- για ποσά έως 3.000 ευρώ, σε εννιά ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
- για ποσά έως 4.000 ευρώ, σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
- για ποσά έως 5.000 ευρώ, σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
- για ποσά άνω των 5.000 ευρώ, σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Οπως διευκρινίζεται, τα ποσά αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν από τις μεικτές αποδοχές ή τη μεικτή σύνταξη του υπαλλήλου, λειτουργού, στρατιωτικού ή συνταξιούχου, αφαιρουμένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. Τα οφειλόμενα ποσά, που προκύπτουν από τη μείωση, θα παρακρατούνται αναλογικά από τους οικείους κωδικούς που εκταμιεύθηκαν.
Στην περίπτωση κατά την οποία λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, και έχει εισπράξει αποδοχές στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν συμψηφιστικά από τη σύνταξή του ή σε περίπτωση μεταβίβασης αυτής από τη σύνταξη των μελών της οικογένειάς του.

Η παρακράτηση γίνεται με πράξη του αρμόδιου διευθυντή συντάξεων, ύστερα από σχετική βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών, για το ποσό που καταβλήθηκε.
Ακόμη, στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, πλην της περίπτωσης της συνταξιοδότησης, και έχει εισπράξει αποδοχές στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν εφάπαξ. 

πηγή Α.Π.ΕΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...