Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Επιστολή στο Δήμο Καρύστου από το σύλλογο «ΚΑΒΟΝΤΟΡΟΥ ΓΗ» για τη μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΑΒΟΝΤΟΡΟΥ ΓΗ»                                                       Κόμητο 21 – 2 – 2013
                                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 2/2013


Προς : Δήμαρχο Καρύστου κ. Νικόλαο Μανώλη
Υπόψη: Προέδρου Δημοτικού  Συμβουλίου κ. Δημήτριο Νόβα, άπαντες  τους Δημοτικούς Συμβούλους και Δημοτικές  παρατάξεις
Θέμα: « Εκπόνηση μελέτης : Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) τέως Κοινότητας Καφηρέως Ν. Ευβοίας νυν Δήμου Καρύστου»

Συνημμένα:
  1. Η από 13-5-2011, αρ. πρωτ./ 1578, Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, περί Ανάκλησης ισχύος απόφασης της πράξης ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Καφηρέα
  2. Η από 14-5-2012. Αρ. πρωτ./2029, Απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός επιβλεπόντων της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ, Κοινότητας Καφηρέα»

Κύριε Δήμαρχε,
Η ένταξη της πράξης: «ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Καφηρέα, Νομού Ευβοίας» στο επιχειρησιακό  πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013» που είχε γίνει με  την από 16-9-2010, αρ. πρωτ./6575 απόφαση,  ανακλήθηκε με την από 13-5-2011, αρ. πρωτ./1578 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (συνημμένο 1).
Κατόπιν τούτου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε σε ορισμό επιβλεπόντων μελέτης ΣΧΟΟΑΠ. Για την περιοχή του Καφηρέα (τέως Κοινότητα Καφηρέως), όπως αυτή ανατέθηκε με την από 14-5-2012 απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ως συνημμένο 2).
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε  σε πιο στάδιο βρίσκεται η ως άνω ορισθείσα μελέτη.
Επίσης ζητάμε να ενημερωθούμε, αν η Περιφέρεια διαβίβασε τη συγκεκριμένη απόφαση ορισμού επιβλεπόντων της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ, στο Δήμο Καρύστου για έγκριση, εκπόνησης της μελέτης, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με εκτίμηση


Κώστας Καλλιανιώτης                                                                 Μαρία Γκάγκωση
Πρόεδρος                                                                                      Γραμματέας  

  
Ανάκληση ένταξης της περιοχής του Καφηρέα στο πρόγραμμα «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης»

 Ορισμός επιβλεπόντων της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Καφηρέως Ν.Εύβοιας»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...