Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Προτάσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας

Συνολικά ογδόντα προτάσεις χαμηλού δημοσιονομικού κόστους, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διαφάνειας στη διοικητική δράση και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, υπέβαλε με ειδική του έκθεση, προς δώδεκα υπουργεία ο Συνήγορος του Πολίτη.
Όπως διευκρινίζεται, από το σύνολο των προτάσεων οι περισσότερες (42) απαιτούν τροποποίηση νόμου ή άλλη κανονιστική ρύθμιση, χωρίς ωστόσο επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ αντίθετα αίρεται η επιβάρυνση των πολιτών αν υιοθετηθούν προτάσεις που εκλογικεύουν την επαφή τους με οικονομικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι προτάσεις για τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως είναι η ενεργοποίηση των ρυθμίσεων για την ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες και η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου μόνιμων κατοίκων.
Επίσης, όπως επισημαίνεται, σημαντικές για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών είναι, μεταξύ άλλων, οι προτάσεις νομοθετικής ενίσχυσης της εφαρμογής του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων και της εισαγωγής στη δημόσια εκπαίδευση του θεσμού του σχολικού κανονισμού με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.
Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μπορούν εξάλλου να συμβάλλουν άλλες νομοθετικές τροποποιήσεις, όπως π.χ. η νομοθετική ρύθμιση για την εξυπηρέτηση πολιτών που αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην αστυνομία για υποβολή αίτησης για έκδοση δελτίου ταυτότητας.
Ομοίως χαμηλού κόστους είναι και οι οργανωτικής φύσεως αλλαγές, συνολικά 13 προτάσεις, που εισφέρουν οργανωτικά κριτήρια ή αφορούν απλώς εσωτερικές διευθετήσεις των υπηρεσιών αλλά με ουσιαστικό αποτέλεσμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών (ενδεικτικά αναφέρεται η τυποποίηση απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις στην ιστοσελίδα του ΓΛΚ που θα έδινε άμεσες λύσεις σε πολίτες που τους απασχολούν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα , ο συμψηφισμός από το ΙΚΑ αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών με υφιστάμενες παροχές κ.α.).
Βασική για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών θα ήταν, όπως εκτιμά η Ανεξάρτητη Αρχή, η υλοποίηση της ρύθμισης για λειτουργία οικογενειακών δικαστηρίων, ενώ η απλή οργανωτική πρόταση για κατάρτιση πρωτοκόλλου διαδικασίας στο πλαίσιο διαγωνισμών προμηθειών του δημοσίου και τήρησή του σε άμεσα προσβάσιμο δημόσιο αρχείο, θα αποτελούσε σημαντικό βήμα διοικητικής διαφάνειας.
Η βελτίωση, τέλος, της λειτουργίας του Κτηματολογίου, με άμεση αντιμετώπιση των πρόδηλων σφαλμάτων και λειτουργία οριστικών κτηματολογικών γραφείων, αλλά και η επιτάχυνση της κύρωσης δασικών χαρτών και της διαδικασίας εξέτασης των σχετικών αντιρρήσεων, αποτελούν, σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη, χαρακτηριστικά παραδείγματα οργανωτικών προτάσεων με απτά αποτελέσματα για την ασφάλεια δικαίου σε σχέση τόσο με την προστασία του περιβάλλοντος όσο και με τα περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών.
Σημειώνεται εξάλλου ότι πολλές (25) από τις προτάσεις της ειδικής έκθεσης αφορούν απλώς διοικητική πρακτική, συχνά με τη μορφή εγκυκλίων οδηγιών της διοίκησης.
Κλείνοντας, ο Συνήγορος του Πολίτης δηλώνει ότι αναμένει την ανταπόκριση των υπουργείων στο σύνολο των προτάσεών του, επιδιώκοντας την συνεργασία τους για την επίλυση των προβλημάτων και την αναβάθμιση της λειτουργίας της διοίκησης.

πηγή Α.Π.Ε


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...