Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Δελτίο τύπου για την Αναμόρφωση των Τοπικών Συμβουλίων Νέων- ΓΓΝΓ

Ημερομηνία: Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Θέμα: Δημοσία  διαβούλευση για τα ΤΟΣΥΝ

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, επιδιώκοντας να ενθαρρύνει τη συμμετοχής των νέων στα κοινά, προχωρεί στην αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων Νέων (ΤΟΣΥΝ).

Πρόκειται έναν σχετικά νέο  θεσμό στη χώρα μας- ξεκίνησε το 2008 οπότε έγιναν και οι πρώτες εκλογές. Στην πορεία όμως  ατόνησε καθώς ουδέποτε εξαγγέλθηκαν οι επόμενες αρχαιρεσίες, με ότι αυτό συνεπάγεται στην ομαλή λειτουργία και συμμετοχή των εκλεγμένων  στα Τοπικά Συμβούλια Νέων.
 Στόχος του   θεσμού ήταν και παραμένει, η ολοκληρωμένη, μαζική, άμεση και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στα κοινά. Κι αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη, με τη δημιουργία ενός ΤΟΣΥΝ σε κάθε Δήμο- μετά από διενέργεια  εκλογών- που θα έχει την  αρμοδιότητα  να προωθεί τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική νεολαία.
Δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εκλογές  αυτές έχουν όλοι οι νέοι, που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν οι ίδιοι με αυτά που τους αφορούν, αναζητώντας λύσεις και προτάσεις προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες και σε εκείνες φυσικά του τόπου στον οποίο ζουν.
Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς διοργανώνει δημόσια διαβούλευση για την ουσιαστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας του θεσμού.
Για το λόγο αυτό,  καλεί τους νέους να καταθέσουν τις προτάσεις και  τους προβληματισμούς τους  σχετικά με τη λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, στην on-line πλατφόρμα δημοσίου διαλόγου, που θα λειτουργεί στον δικτυακό τόπο WWW.TOSYN.GR
Η πλατφόρμα διαλόγου θα είναι ανοιχτή για προτάσεις για έναν μήνα, έως και τις 12 Απριλίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...