Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Κίνητρα για πράσινη θερμότητα στα κτίρια


Την παροχή κινήτρων, ώστε να προωθηθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης σε κτήρια ζητάει η Greenpeace από το Υ.Π.Ε.Κ.Α., προτείνοντας μάλιστα ένα καθεστώς ενίσχυσης, από το οποίο κερδίζουν και τα ταμεία του κράτους.


Συγκεκριμένα η Greenpeace προτείνει ένα τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης συστημάτων Α.Π.Ε. σε κτήρια, μέσω του οποίου θα γίνεται σταδιακή επιστροφή φόρου 15-30% επί της συνολικής δαπάνης σε καθαρές τεχνολογίες, σε μία χρονική διάρκεια 5-20 ετών (κατ’ αντιστοιχία των ενισχύσεων που ισχύουν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Οι τεχνολογίες που προτείνονται να ενισχυθούν είναι οι εξής:
  • ·         Λέβητες και σόμπες βιομάζας, καθώς και ενεργειακά τζάκια
  • ·         Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
  • ·         Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση-ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.
Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να βοηθηθούν χιλιάδες νοικοκυριά, ώστε – ενόψει των ακριβών τιμών πετρελαίου θέρμανσης – να κάνουν μια στροφή σε καθαρές πηγές ενέργειας, που συνεπάγεται λιγότερα λειτουργικά έξοδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Greenpeace, θέτονται υγιείς βάσεις για το άνοιγμα της αγοράς και υποστηρίζεται αποτελεσματικά το πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
(Το πρόγραμμα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Χτίζοντας το Μέλλον» προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 1 εκατομμυρίου παλαιών κτηρίων ως το 2020).

Σε σχετικό δελτίο Τύπου της οικολογικής οργάνωσης αναφέρεται ότι από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν στην τριετία 2012-2014 γύρω στα 65.000 νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη αποτιμώνται σε περίπου 100.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Επίσης, υποστηρίζεται από την Greenpeace, ότι το τριετές πρόγραμμα θα πυροδοτήσει επενδύσεις της τάξης των 200-245 εκατομμυρίων €, θα δημιουργήσει περίπου 1.800 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης και θα αποφέρει άμεσα στο Δημόσιο από φόρους 50-60 εκατομμύρια € την τριετία αυτή (στην οποία θα έχει επιστρέψει μόλις το 1/10 περίπου ως ενισχύσεις).
«Το άνοιγμα της αγοράς εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής πράσινης θερμότητας στα κτήρια είναι κομβικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και την ανόρθωση του κατασκευαστικού κλάδου, που πνέει τα λοίσθια. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να δώσουμε στον κόσμο τα κατάλληλα κίνητρα να φτιάξει τα σπίτια του και να απαλλαγεί μια και καλή από το βραχνά του ακριβού πετρελαίου», αναφέρει ο Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και κλιματικών αλλαγών στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Η αρχική μικρή δαπάνη για να ξεκινήσει το Πρόγραμμα προτείνεται να γίνει από το Πράσινο Ταμείο που ελέγχει το Υ.Π.Ε.Κ.Α., ενώ οι μηχανισμοί που απαιτούνται για την επιστροφή φόρου είναι έτοιμοι, δοκιμασμένοι και δε θα επιβάρυναν άσκοπα το πρόγραμμα με επιπλέον κόστος και γραφειοκρατία.
Η παροχή των κινήτρων αυτών, θα διασφαλίσει ένα σταθερό και προβλέψιμο εισόδημα για τα συμμετέχοντα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γεγονός που θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση των απαραίτητων επενδύσεων από τις τράπεζες.
Αυστηρή προϋπόθεση, τονίζει η Greenpeace, για την επιτυχία του προγράμματος αποτελεί η άρση των παράλογων αντικινήτρων για καθαρές τεχνολογίες που ισχύουν σήμερα –όπως, για παράδειγμα, η απαγόρευση σύγχρονων συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με βιομάζα, που ισχύει για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη (εκκρεμεί σχετική υπουργική απόφαση).

Επιμέλεια:  Κλαίρη  Μαργέλη
πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...