Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Οι προοπτικές της ηλιακής ενέργειας


Ποιες ηλιακές τεχνολογίες εφαρμόζονται από τα κράτη και ποιες τάσεις παρατηρούνται σε αυτό τον τομέα, τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες;
Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές και ποιες οι προϋποθέσεις για να διαδραματίσει η ηλιακή ενέργεια μακροπρόθεσμα ηγετικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα;

Σε αυτά τα καίρια ερωτήματα απαντά η έκδοση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (Δ.Ο.Ε.) «Προοπτικές Ηλιακής Ενέργειας».

Σε 90 λεπτά της ώρας, αρκετό φως του ήλιου χτυπά τη γη για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες ολόκληρου πλανήτη για ένα έτος!

Και ενώ η ηλιακή ενέργεια είναι άφθονη, αντιπροσωπεύει, λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικών τεχνολογιών, ένα μικρό μέρος του τρέχοντος ενεργειακού μίγματος παγκοσμίως .

Ωστόσο, αυτή η ισορροπία αλλάζει ραγδαία υπό την επίδραση της παγκόσμιας δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής πρόσβασης, της ασφάλειας εφοδιασμού και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με την έκδοση, για να καταστεί η ηλιακή ενέργεια η πιο ανταγωνιστική πηγή ενέργειας μέσα στα επόμενα 20 χρόνια απαιτούνται κατάλληλες υποστηρικτικές πολιτικές, που θα εξισορροπήσουν τα υψηλά κόστη της πρώιμης εξάπλωσης των ηλιακών τεχνολογιών.

Τέλος, η έκδοση αποτελεί έναν οδηγό για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τη βιομηχανία και τους ενδιαφερόμενους φορείς για το πώς θα χρησιμοποιήσουν καλύτερα, πώς θα συνδυάσουν και πώς θα προωθήσουν επιτυχώς τις σημαντικότερες κατηγορίες ηλιακής ενέργειας: ηλιακή θέρμανση και ψύξη, φωτοβολταϊκή και ηλιακή θερμική ηλεκτρική ενέργεια, καθώς επίσης και τα ηλιακά καύσιμα.

Επιμέλεια :  Kλαίρη  Μαργέλη
πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...