Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Πτώση στην οικοδομική δραστηριότητα

Πτώση 8% κατέγραψε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν τον Νοέμβριο 2011. Συνολικά εκδόθηκαν 3.457 οικοδομικές άδειες,
που αντιστοιχούν σε 536,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.044,7 χιλιάδες m3 όγκου.

Σημειώθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 8,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 28,5% στην επιφάνεια και 26,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.


Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 3.437 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 527,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.996,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 8,0 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 27,3% στην επιφάνεια και κατά 25,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Νοέμβριο 2011, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 48,6 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Νοέμβριο 2011, είναι 2,4%.


Δωδεκάμηνο
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, Δεκεμβρίου 2010- Νοεμβρίου 2011 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 37.892 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.693,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 25.393,4 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 24,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 36,3% στην επιφάνεια και κατά 32,6 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2009- Νοεμβρίου 2010.


Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Δεκεμβρίου 2010- Νοεμβρίου 2011 η Ιδιωτική Οικοδομική
Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 23,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,9% στην επιφάνεια και κατά 32,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2009- Νοεμβρίου 2010.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,5%.

Το εντεκάμηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2011, η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 27,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,8% στην επιφάνεια και κατά 36,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο εντεκάμηνο του έτους 2010.
Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 26,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,1% στην επιφάνεια και κατά 36,0% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2010.

πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...