Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Η απόφαση του ΣτΕ στην δήθεν προσφυγή των κτηνοτρόφων για τις ανεμογεννήτριες στο Καφηρέα και τον υποσταθμό στο χωριό Ευαγγελισμό.


Η απόφαση του ΣτΕ στην δήθεν προσφυγή των κτηνοτρόφων για τις ανεμογεννήτριες  στο Καφηρέα και τον υποσταθμό  στο χωριό Ευαγγελισμό.

(φωτ. απο το internet)

Για το ζήτημα του Υποσταθμού στο χωριό Ευαγγελισμό, καθοτι βιομηχανική εγκατάσταση μέσης όχλησης και σε αντιθεση με την νομοθεσία , εχει κατασκευαστεί σε απόσταση περι τα 250μ. απο τον οικισμό. απο τον Απρίλιο του 2021 εχει γίνει προσφυγή στο διοικητικό εφετείο Αθηνών, από το σύλλογο καβοντοριτων και κατοίκους, κατά της άδειας δομησης του Υπουργειου Ανάπτυξης και κατα την προεγκριση της οικοδομικης αδειας της ΥΔΟΜ Καρύστου, για την ακύρωση της Οικοδομικής αδειας του Υποσταθμού.
Περα από τις αναβολες που ζητούνταν απο την εταιρεία, το Σεπτέμβριο του 2022 δυο κτηνοτροφοι (σε συμπαιγνία με την εταιρεία) απο παρακειμενα χωριά έκαναν προσφυγή - μεταξύ αλλων και για τον υποσταθμό- στο ΣτΕ για να υπάρχει πρόφαση οτι εκκρεμεί η υπόθεση εκεί και να μην εκδικαστεί απο το εφετείο. Φυσικά στοχος ηταν να μεταφερθεί η υπόθεση εκει και εν συνεχεία η προσφυγή των κτηνοτροφων θα απορρίπτονταν καθότι εγινε μετα απο καιρό απο την έναρξη των εργασιων.
Να αναφερθεί οτι το διοικητικο εφετείο Αθηνών ανεμενε την αποφαση του ΣτΕ για το εν λόγω ζήτημα και παρολο που είχε γίνει η δικη στις 10/1/2023 (οι αποφάσεις αργουν και σε συνδυασμό με τις εκλογές Μάϊου, Ιουνίου κτλ.) και αντι τις αποφασης ορίσθηκε επανεκδίκαση στις 5/12/2023 και η οποία πηρε αναβολή για τις 17/9/2024.


Η απόφαση του ΣτΕ όπως αναρτάται στον ιστότοπο https://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/ypiresies/nomologies;jsessionid=0c7hXMAHbbW7LO_D8Hmsx7RabPib20N3AR329p3LOaatcL2NUPJK!2912407!-1000305296?_afrLoop=9589046814923997#!%40%40%3F_afrLoop%3D9589046814923997%26centerWidth%3D65%2525%26leftWidth%3D0%2525%26npath%3D%252Fwebcenter%252Fportal%252Fste%252Fypiresies%252Fnomologies%26rigthWidth%3D35%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dtrue%26_adf.ctrl-state%3Dzgroj7al8_4


Αριθμός 31/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Φεβρουαρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Μαργαρίτα Γκορτζολίδου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Χρήστος Ντουχάνης, Μαρία Σωτηροπούλου, Αγγελική Μίντζια, Δημήτριος Βασιλειάδης, Σύμβουλοι, Χρήστος Παπανικολάου, Μαρία-Ελένη Παπαδημήτρη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μαρία Μάσσια.

Για να δικάσει την από 30 Σεπτεμβρίου 2022 αίτηση:

των: 1. Δ. Ρ. του Π., κατοίκου Κ. δημοτικής κοινότητας Κ., Δήμου Καρύστου Ευβοίας και 2. Π. Σ. του Δ., κατοίκου Α….. δημοτικής κοινότητας Κ., Δήμου Καρύστου Ευβοίας, οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Στυλιανό Μανουσάκη (Α.Μ. 1756 Δ.Σ. Πειραιά), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο,

κατά των: 1. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος παρέστη με την Αφεντία Ιωσηφίδου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 2. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος παρέστη με την Ευτυχία Τσούντου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 3. Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, ο οποίος παρέστη με τις δικηγόρους: α. Ελένη Λιόλιου (Α.Μ. 818 Δ.Σ. Χαλκίδας) και β. Δάφνη Τριμίντζιου (Α.Μ. 628 Δ.Σ. Χαλκίδας), που τις διόρισε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του και πληρεξούσιο και οι οποίες κατέθεσαν δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς τους,

και κατά των παρεμβαινουσών: 1. ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (Σεβαστουπόλεως, Ιατρίδου και Κηφισίας 124), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Δημήτριο Μέλισσα (Α.Μ. 17368), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, 2. ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 85), η οποία με την από 31.1.2023 έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου της ως άνω δικηγόρου Δημητρίου Μέλισσα, παραιτήθηκε από το δικόγραφο της κρινόμενης παρέμβασης, 3. ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Δυρραχίου 89), η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Παρασκευή Φασιανού (Α.Μ. 21302), που τη διόρισε με πληρεξούσιο και 4. ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5), η οποία παρέστη με τους δικηγόρους α. Απόστολο Νέλλα (Α.Μ. 32643) και β. Χρυσούλα Μαυρομμάτη (Α.Μ. 28461), που τους διόρισε με πληρεξούσιο,

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α. η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88131/6020/1.9.2022 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β. η υπ’ αριθμ. 218859/1.4.2021 οικοδομική άδεια του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γ. η υπ’ αριθμ. 200152/2.2.2021 πράξη προέγκρισης οικοδομικής άδειας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρύστου και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Δημητρίου Βασιλειάδη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τους πληρεξούσιους των παρεμβαινουσών εταιρειών και τις αντιπροσώπους των Υπουργών, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (e- παράβολο 53670740195304030036/2022).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) της ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/88131/6020/1.9.2022 απόφασης του Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία τροποποιήθηκε η 201433/27.8.2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, που είχε εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους για την εγκατάσταση και λειτουργία επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 MW στις θέσεις «Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα» (21MW), «Τσούκα - Μανδραγιάρα» (21MW), «Τσούκα - Σκούρα» (30MW), «Μηλιά» (30MW), «Ντούγκζα - Αντιάς» (12MW), «Μούριζα - Πέτρα Μεγάλη - Βρανούλι» (27MW) και «Αηδόνι» (15MW) του Δήμου Καρύστου Ευβοίας και των συνοδών αυτών έργων, των εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ΑΕΠΟ του 2012) καθώς και της διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς 150 kV των αιολικών αυτών πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Αττικής, β) της 218859/1.4.2021 οικοδομικής άδειας [εκ παραδρομής αναφερομένης στο δικόγραφο με ημερομηνία 1.4.2020] του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανέγερση υποσταθμού ανύψωσης τάσης 33/150 ΚV στη θέση «Ευαγγελισμός» της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως του Δήμου Καρύστου και γ) της 200152/2.2.2021 προέγκρισης οικοδομικής άδειας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρύστου για την ανέγερση υποσταθμού ανύψωσης τάσης 20/150 ΚV στην αυτή θέση «Ευαγγελισμός».

3. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν μεταξύ άλλων τα εξής: Με την 201433/27.8.2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών αυτών έργων, συνολικής ισχύος 156 MW, στις προαναφερθείσες θέσεις του Δήμου Καρύστου, καθώς και για τη διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150kV των αιολικών αυτών πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Αττικής, ενώ για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προβλέφθηκε η κατασκευή, μεταξύ άλλων, τριών υποσταθμών (Υ/Σ) ανύψωσης τάσης 20/150 kV (θέσεις «Αμυγδαλέα», «Αντιά» και «Πλατανιστός»). Η ανωτέρω ΑΕΠΟ τροποποιήθηκε στη συνέχεια (βλ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/60036/1739/12.09.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποφάσεις του Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/108223/7060/23.12.2020, ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/56222/3714/31.8.2021 και την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88131/6020/1.9.2022 α΄ προσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση, βλ. ανωτ. σκέψη 2). Οι τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη μείωση της ισχύος και του αριθμού των Α/Γ, την κατάργηση των τριών υποσταθμών που είχαν αδειοδοτηθεί αρχικώς, τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την κοινή χρήση των υποδομών τριών (3) υποσταθμών -μεταξύ δε άλλων και του υποσταθμού στη θέση «Ευαγγελισμός» (βλ. στοιχείο “viii” της ανωτέρω ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/108223/7060/23.12.2020 απόφασης)- η κατασκευή και λειτουργία των οποίων είχε αδειοδοτηθεί από περιβαλλοντική άποψη με την 152443/5.10.2015 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΕΠΟ). Με την τελευταία αυτή απόφαση είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία 11 αιολικών πάρκων στην περιφέρεια του Δήμου Καρύστου διαφόρων εταιρειών, μεταξύ των οποίων και της εταιρείας «RF ENERRGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.». Η ανωτέρω 152443/5.10.2015 απόφαση τροποποιήθηκε στη συνέχεια με αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ (49536/14.10.2016, 34998/9.8.2017, 103920/6657/4.11.2021 και 55007/ 3792/24.10.2022). Εξάλλου, με την 58/21.12.2020 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Β΄ 285/27.1.2021) αποφασίστηκε ο χαρακτηρισμός του επενδυτικού σχεδίου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 18 ΑΣΠΗΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 360MW ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ως Στρατηγικής Επένδυσης κατά την έννοια του ν. 4608/2019, η ένταξή του στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1» της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 και η απόδοση των κινήτρων του άρθρου 13 του ν. 4608/2019. Ακολούθως, το Τμήμα Πολεοδομίας της Δ/νσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε την 218859/1.4.2021 οικοδομική άδεια [β΄ προσβαλλομένη] για την ανέγερση υποσταθμού ανύψωσης τάσης 33/150 KV στη θέση «Ευαγγελισμός» της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως του Δήμου Καρύστου. Στην τελευταία μνημονεύεται και η 200152/2.2.2021 προέγκριση οικοδομικής άδειας [γ΄ προσβαλλομένη], η οποία είχε προηγουμένως χορηγηθεί από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καρύστου για την ανέγερση υποσταθμού ανύψωσης τάσης 20/150 KV στην ανωτέρω θέση «Ευαγγελισμός».

4. Επειδή, οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι συναφείς και παραδεκτώς συμπροσβάλλονται με το αυτό δικόγραφο, καθόσον αποσκοπούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των αναφερομένων στην προηγούμενη σκέψη αιολικών σταθμών στην περιφέρεια του Δήμου Καρύστου Ευβοίας (πρβλ. ΣτΕ 1260/2018 σκ. 8, 2464/2009 σκ. 3, πρβλ. και ΣτΕ 2513/2022 σκ. 6, 2284/2022 σκ. 6, 1453/2018 σκ. 2, 51/2011 σκ. 4, 1528/2008 σκ. 6, 3858/2007 σκ. 5, 2569/2004 σκ. 5, 2133/2003 σκ. 3). Και ναι μεν, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 702/1977 (Α΄ 268), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2944/2001 (Α΄ 222), αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης όσον αφορά την προσβολή των υπό β΄ και γ΄ πράξεων, που αφορούν τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, είναι το οικείο τριμελές διοικητικό εφετείο, το Δικαστήριο όμως κρίνει ότι, εν όψει της κατά τα ανωτέρω συναφείας των προσβαλλομένων πράξεων και για λόγους οικονομίας της δίκης, η υπόθεση πρέπει να κρατηθεί και κατά το ως άνω μέρος και να εκδικασθεί καθ’ ολοκληρία από αυτό, εφαρμοζομένης αναλόγως της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150) (πρβλ. ΣτΕ 2513/2022 σκ. 6, 2284/2022 σκ. 6, 1323/2021 σκ. 6, 864/2020 σκ. 4, 2712/2019 σκ.4, 941/2016 σκ. 3, 3752/2015 σκ. 3, 3260/2010 σκ. 2, 2464/2009 σκ. 3, 2128/2006 7μ. σκ. 4, 2133/2003 σκ. 3, 3193/2000 Ολομ. σκ. 8 κ.ά.).

5. Επειδή, με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς παρεμβαίνει υπέρ της ισχύος των προσβαλλόμενων πράξεων η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΑΕ» (πρώην «R.F. ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») η οποία φέρεται ως φορέας κατασκευής αιολικών πάρκων στην προαναφερθείσα περιοχή (βλ. την 152443/5.10.2015 ΑΕΠΟ και τροποποιητικές αυτής) και ως φορέας κατασκευής του έργου του υποσταθμού στη θέση «Ευαγγελισμός» -κοινής υποδομής για το σύνολο του προαναφερθέντος επενδυτικού σχεδίου- που επετράπη με τις υπό β΄ και γ΄ προσβαλλόμενες πράξεις (οικοδομική άδεια και προέγκριση οικοδομικής άδειας, αντίστοιχα). Εξάλλου, πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», η οποία, επίσης, είχε ασκήσει παρέμβαση -με κοινό δικόγραφο με την ανωτέρω εταιρεία- υπέβαλε παραίτηση με προφορική δήλωση στο ακροατήριο του δικηγόρου που υπογράφει το δικόγραφο της παρέμβασης. Ενόψει τούτου, ως προς την τελευταία αυτή εταιρεία η ανωτέρω παρέμβασή της δεν εξετάζεται (ΣτΕ 1757/2019 Ολομ. σκ. 9, 819/2019 Ολομ. σκ. 8, 818/2019 Ολομ. σκ. 8, 816/2019 Ολομ. σκ. 8, 2179/2008 σκ. 3, 2291/1991 σκ. 4).

6. Επειδή, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) άσκησε παρέμβαση υπέρ της διατήρησης της ισχύος των προσβαλλόμενων πράξεων, οι οποίες αφορούν δραστηριότητες παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η παρέμβαση αυτή ασκείται με έννομο συμφέρον και παραδεκτώς κατά τα λοιπά, δεδομένου ότι η εν λόγω εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και για την εν γένει διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 1 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), σε αυτήν δε έχει εισφερθεί και ο Κλάδος Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ (άρθρα 123 και 123Α του ν. 4001/2011), ενώ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 123 του ιδίου νόμου, «Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποκαθίσταται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της ΔΕΗ ΑΕ που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο …» (πρβλ. ΣτΕ 1404/2019 σκ. 2, 2384/2013 σκ. 3).

7. Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνει, υπέρ της διατήρησης της ισχύος των προσβαλλομένων πράξεων, και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και έχει μεταβιβασθεί η κυριότητα του Συστήματος αυτού, με την απόσχιση και εισφορά του κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97 και 98 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και αυτές του Κεφαλαίου V της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. Ενόψει των ανωτέρω, η παρέμβαση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ασκείται με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς (πρβλ. ΣτΕ 1272/2019 σκ. 4, 4166/2015 σκ. 4, 1592/2015 σκ. 4).

8. Επειδή, οι αιτούντες δεν έχουν προσκομίσει, προαποδεικτικώς, κανένα στοιχείο για την απόδειξη της ιδιότητάς τους, ως κατοίκων της ευρύτερης περιοχής κατασκευής των ως άνω έργων, στην οποία θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους. Η έλλειψη δε αυτή δεν αναπληρώνεται από τα αναγραφόμενα στο προσκομισθέν από αυτούς, μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που κατατέθηκε στις 10.2.2023, μέσα στην προθεσμία που τους είχε ταχθεί από την Πρόεδρο του Δικαστηρίου προς νομιμοποίησή τους και υποβολή υπομνήματος (ΣτΕ 2940/2017 7μ. σκ. 3, πρβλ. ΣτΕ 1705/2017 Ολομ. σκ. 6, 3712/2015 σκ. 5, 1077/2015 σκ. 7, 4041/2013 σκ. 5 κ.ά.). Ως εκ τούτου, εφόσον οι αιτούντες δεν απέδειξαν προαποδεικτικώς το έννομο συμφέρον τους για την άσκηση της υπό κρίση αίτησης, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη για έλλειψη εννόμου συμφέροντος (ΣτΕ 2940/2017 7μ. σκ. 3, 2283/2000 Ολομ. σκ. 5, 1483/1999 Ολομ. σκ. 5, 1483/1999 Ολομ. σκ. 7, 2298/1997 Ολομ. σκ. 5, πρβλ. ΣτΕ 1705/2017 Ολομ. σκ. 6, 3712/2015 σκ. 5, 1077/2015 σκ. 7, 4041/2013 σκ. 5 κ.ά.).

9. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις των «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΑΕ», «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» και «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου που καταβλήθηκε για την άσκηση της αίτησης.

Δέχεται τις παρεμβάσεις των εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΑΕ», «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» και «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

Επιβάλλει συμμέτρως στους αιτούντες τη δικαστική δαπάνη των παρεμβαινουσών εταιρειών, των οποίων οι παρεμβάσεις γίνονται δεκτές, η οποία ανέρχεται σε εξακόσια σαράντα (640) ευρώ για κάθε παρέμβαση καθώς και τη δικαστική δαπάνη του Δήμου Καρύστου και του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ για καθέναν από τους διαδίκους αυτούς.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 14 Φεβρουαρίου 2023 και στις 18 Δεκεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος του Ε´ ΤμήματοςΗ Γραμματέας

Μαργαρίτα ΓκορτζολίδουΜαρία Μάσσια

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2024.

Η Πρόεδρος του Ε´ ΤμήματοςΗ Γραμματέας του Ε´ Τμήματος

Μαργαρίτα ΓκορτζολίδουΔημητρία Τετράδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...