Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Στράβωνας ο αρχαίος γεωγράφος που αναφέρει την Κάρυστο

Ο Στράβων ήταν ένας αρχαίος Έλληνας ιστορικός, γεωγράφος και φιλόσοφος. Ειδικότερα, ως γεωγράφος, συγκαταλέγεται στους διασημότερους της αρχαίας εποχής.

Το έργο του «Γεωγραφικά», που αποτελείται από 17 βιβλία, ευτυχώς σώζεται ακέραιο και σε άριστη κατάσταση, χαρίζοντας του τη φήμη και τη δόξα στους κατοπινούς αιώνες. Πρόκειται για ένα περιληπτικό μεν, αλλά σαφέστατο και μεθοδικό σύγγραμμα, όχι απλά και μόνο χρήσιμο, αλλά και πραγματικά πολύτιμο σε ότι αφορά την πληροφόρηση για τα πράγματα της εποχής του καθώς παρουσιάζει την περιγραφική ιστορία ανθρώπων και πόλεων από διαφορετικές περιοχές του τότε γνωστού κόσμου. Το έργο αυτό του Στράβωνος είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ο πιο ακριβής και ποιοτικός «παγκόσμιος Γεωγραφικός Άτλας» της εποχής του.

Δεν έχουμε πληροφορίες για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της συγγραφής του έργου του, ωστόσο αναφορές στα κείμενά του τοποθετούν την ολοκλήρωση της Γεωγραφίας το διάστημα κατά το οποίο στα ηνία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήταν ο Τιβέριος.
από τη βικιπαίδεια για να δείτε το άρθρο πατήστε εδώ

Στο έργο του γεωγραφικά   I στο οποίο περιγράφει την Εύβοια της , αναφέρει και την Κάρυστο καθώς και τις  περιοχές του Μαρμαρίου και των Στυρών.

γράφει σχετικά για την Εύβοια
πεὶ δὲ ἡ Εὔβοια παρὰ πᾶσαν τὴν παραλίαν ταύτην παραβέβληται τὴν ἀπὸ Σουνίου μέχρι Θετταλίας͵ πλὴν τῶν ἄκρων ἑκατέρωθεν͵ οἰκεῖον ἂν εἴη συνάψαι τοῖς εἰρημένοις τὰ περὶ τὴν νῆσον͵ εἶθ᾽ οὕτω μεταβῆναι πρός τε τὰ Αἰτωλικὰ καὶ τὰ Ἀκαρνανικά͵ ἅπερ λοιπά ἐστι τῶν τῆς Εὐρώπης μερῶν.
Γεωγραφικά Ι -1.1 Οὐ μόνον δὲ Μάκρις ἐκλήθη ἡ νῆσος͵ ἀλλὰ καὶ Ἀβαντίς. Εὔβοιαν γοῦν εἰπὼν ὁ ποιητὴς τοὺς ἀπ᾽ αὐτῆς Εὐβοέας οὐδέποτε εἴρηκεν͵ ἀλλ᾽ Ἄβαντας ἀεί οἳ δ᾽ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες.
γεωγραφικά Ι -1.3 


Για την Κάρυστο

Κάρυστος δέ ἐστιν ὑπὸ τῶι ὄρει τῆι Ὄχηι· πλησίον δὲ τὰ Στύρα καὶ τὸ Μαρμάριον͵ ἐν ὧι τὸ λατόμιον τῶν Καρυστίων κιόνων͵ ἱερὸν ἔχον Ἀπόλλωνος Μαρμαρίνου͵ ὅθεν διάπλους εἰς Ἁλὰς τὰς Ἀραφηνίδας. ἐν δὲ τῆι Καρύστωι καὶ ἡ λίθος φύεται ἡ ξαινομένη καὶ ὑφαινομένη͵ ὥστε τὰ ὕφη χειρόμακτρα γίνεσθαι͵ ῥυπωθέντα δ᾽ εἰς φλόγα βάλλεσθαι καὶ ἀποκαθαίρεσθαι τῆι πλύσει τῶν λίνων παραπλησίως· ὠικίσθαι δὲ τὰ χωρία ταῦτά φασιν ὑπὸ τῶν ἐκ τετραπόλεως τῆς περὶ Μαραθῶνα καὶ Στειριέων· κατεστράφη δὲ τὰ Στύρα ἐν τῶι Λαμιακῶι πολέμωι ὑπὸ Φαίδρου τοῦ Ἀθηναίων στρατηγοῦ· τὴν δὲ χώραν ἔχουσιν Ἐρετριεῖς. Κάρυστος δέ ἐστι καὶ ἐν τῆι Λακωνικῆι τόπος τῆς Αἴγυος πρὸς Ἀρκαδίαν͵ ἀφ᾽ οὗ Καρύστιον οἶνον Ἀλκμὰν εἴρηκε.

γεωγραφικά Ι -1.6 


σημειώσεις

  • οι αναφορές στη σελίδα  είναι αποσπάσματα 
  • Ο Στράβων αναφέρει και τη Γεραιστό καθώς και το Καφηρέα,σχετικό θέμα θα υπάρξει σε ξεχωριστή ανάρτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...