Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Πρόγραμμα δράσης του συνδυασμού Ευβοϊκή Επιχειρηματική Πρωτοβουλία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
Αγαπητοί συνάδελφοι επιχειρηματίες είμαστε στην ευχάριστη  θέση να σας παρουσιάσουμε σήμερα τις προτάσεις μας για την ανάπτυξη της Εύβοιας και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας μέσω του θεσμού του Επιμελητηρίου.

Η υλοποίηση  των συγκεκριμένων προτάσεων  πιστεύουμε ότι αποτελεί την μοναδική μας δυνατότητα   για να αντιμετωπιστούν  αποτελεσματικά και άμεσα οι συνέπειες της κρίσης  &  να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα  το πρόγραμμα στοχεύει:
Α) στην άμεση  αύξηση του τζίρου για τις επιχειρήσεις μέσα από την ανάπτυξη του τουρισμού, την αύξηση των εξαγωγών τοπικών  προϊόντων  & την ενίσχυση του  ηλεκτρονικού εμπορίου
Β) στη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά 30%
Γ) στη παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις μέσα από την αξιοποίηση έμπειρων επαγγελματιών από την περιοχή μας.
 Στην αξιοποίηση ικανών αλλά άνεργων στελεχών όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων. 
Το  συνολικό κόστος του  προγράμματος μας  ανέρχεται σε 2.100.000 € σε ετήσια βάση.
Από το ποσό αυτό τα 850.000 € θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου, η διοίκηση του οποίου μέχρι σήμερα σπαταλούσε σε άσκοπες ενέργειες και το υπόλοιπο από την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 
 Αναλυτικά  το πρόγραμμα μας έχει ως  εξής: 
Προτεραιότητα: Τουριστική Ανάπτυξη
Στόχος μας  είναι να γίνει η Εύβοια αγαπημένος τουριστικός προορισμός και για  τους 12 μήνες του χρόνου, για τουρίστες που προέρχονται από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.
Για να το επιτύχουμε αυτό θα προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες:
 1. θα επιλέξουμε ορισμένες από τις καλύτερες διεθνώς εταιρείες που θα εξασφαλίσουν για εμάς την προβολή της Εύβοιας και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που μπορεί να προσφέρει π.χ. εναλλακτικός τουρισμός, Θερμαλισμός, Θρησκευτικός, συνεδριακός τουρισμός εκδρομές σχολείων & συλλόγων και 3ήμερες αποδράσεις από Αθήνα & Στερεά Ελλάδα
 2. προκειμένου το κόστος για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους τουρίστες να είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλους προορισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, έχουμε ήδη δρομολογήσει συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς για να παρουσιάσουμε πωλήσεις πακέτων all inclusive
 3. θα συνδιαμορφώσουμε την τιμολογιακή πολιτική  του τουριστικού προϊόντος ανάλογα με την χρονική περίοδο και το είδος της δραστηριότητας
 4. όλες οι επιχειρήσεις, είτε ξενοδοχεία είτε ενοικιαζόμενα δωμάτια θα έχουν την δική τους ιστοσελίδα η οποία θα είναι συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και θα προβάλλεται δωρεάν στο εξωτερικό και ολόκληρη την Ελλάδα.
 5. Θα προσκαλέσουμε και θα φιλοξενήσουμε στην Εύβοια τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους του ειδικού τύπου με στόχο α) την ανάδειξη του φυσικού κάλους της Εύβοιας & β) των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που μπορεί να προσφέρει.
 6. Θα αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία για την αναζήτηση τουριστών μέσω internet, αξιοποιώντας πλήρως στελέχη που έχουν εξειδικευτεί επάνω σε αυτό το αντικείμενο (internet marketeer)
 7. Πλήρης αναβάθμιση ιστοσελίδας Επιμελητηρίου & αξιοποίηση της ως την κεντρική μορφή επικοινωνίας για την ανάδειξη της Εύβοιας μέσω internet.

Προτεραιότητα: Εξαγωγές τοπικών προϊόντων
Στόχος μας  είναι η άμεση ανάπτυξη εξαγωγών των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων  όπως κρασί, σύκα, λάδι, μέλι, γλυκά, παστά κλπ.
Για να το επιτύχουμε αυτό θα προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες:
 1. τυποποίηση παραγωγής για να εξασφαλιστεί η σταθερή και υψηλή ποιότητα
 2. μείωση κόστους παραγωγής με την χρησιμοποίηση νέας τεχνολογίας
 3. συσκευασία με βάση Ευρωπαϊκά πρότυπα
 4. δημιουργία ταυτότητας προϊόντος συνδεδεμένη άμεσα με την Εύβοια
 5. η πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) των προϊόντων
 6. δωρεάν προβολή προϊόντων σε εκθέσεις του εσωτερικού & του εξωτερικού
 7. δωρεάν διαφήμιση μέσω της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου

Θα φιλοξενήσουμε στην Εύβοια επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα διοργανώσουμε εκθέσεις για την παρουσίαση των προϊόντων της Εύβοιας με στόχους:
 α) συμφωνίες  εξαγωγής προϊόντων στην Ελλάδα  και στο εξωτερικό
β) κοινές επιχειρηματικές  συνεργασίες σε επίπεδο παραγωγής & διανομής (αντιπροσώπευση στο εξωτερικό)
γ) αναζήτηση  επενδυτών για συνεργασία με τοπικές  επιχειρήσεις (κεφάλαιο κίνησης) 
Προτεραιότητα: Ηλεκτρονικό εμπόριο
Το ηλεκτρονικό  εμπόριο είναι ο σύγχρονος τρόπος πώλησης εμπορευμάτων σε όλο τον πλανήτη, στην Μ. Βρετανία δε το 60% των πωλήσεων γίνεται μέσω internet.
Στόχος μας  είναι η δημιουργία ιστοσελίδας  ηλεκτρονικού καταστήματος & face book από όλες τις επιχειρήσεις της Εύβοιας.
Η κάθε επιχείρηση θα είναι συνδεδεμένη ηλεκτρονικά  με το portal του Επιμελητηρίου & θα διαφημίζονται δωρεάν τόσο οι ίδιες όσο και τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο.
Το Επιμελητήριο θα πάρει προσφορές για τη δημιουργία ιστοσελίδας και για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος  και θα έχει την ευθύνη της επιλογής των παρόχων-προμηθευτών που θα προτείνει στους επιχειρηματίες για τη δημιουργία ιστοσελίδας η ποιότητα της οποίας θα είναι βασισμένη στα standards τα οποία θα θέσει και θα ελέγξει στη συνέχεια το ίδιο το Επιμελητήριο.  
Προτεραιότητα: το Επιμελητήριο δίπλα στον επιχειρηματία
Το Επιμελητήριο οφείλει και πρέπει να παράσχει σε καθημερινή βάση υποστήριξη με τεχνογνωσία  στις επιχειρήσεις του νομού προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν και να αναδείξει επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Οικονομολόγοι, στελέχη πληροφορικής, φοροτεχνικοί, στελέχη με τραπεζική εμπειρία, Νομικοί  σύμβουλοι αλλά και συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες προώθησης πωλήσεων & marketing, θα δραστηριοποιούνται τόσο στα κεντρικά γραφεία του Επιμελητηρίου όσο και στα παραρτήματα αυτού με στόχο:
 1. παροχή εξειδικευμένων συμβουλών στους επιχειρηματίες που έχουν την ανάγκη των συγκεκριμένων συμβουλών.
 2. στήριξη επιχειρηματιών με τεχνική βοήθεια στην διαπραγμάτευση τους με τις τράπεζες, τους προμηθευτές τους και το δημόσιο.
 3. διεξαγωγή σεμιναρίων για πιστοποίηση επαγγελματιών, αντιμετωπίζοντας την επαγγελματική κρίση.

Ο στόχος είναι  μέσα στα επόμενα 4 χρόνια να δημιουργήσουμε πραγματικούς επαγγελματίες στελέχη επιχειρήσεων που να μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά την επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Ειδικοί ομάδα  επαγγελματιών θα επεξεργάζεται  τα προγράμματα ΕΣΠΑ, θα προτείνει  την συμμετοχή τους σε αυτά και  θα αναλαμβάνει εντελώς δωρεάν την σύνταξη και υποβολή του φακέλου για συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών στα προγράμματα.

 
Προτεραιότητα: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
Προκειμένου να αναδείξουμε την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα θα δημιουργείται  σε ετήσια βάση διαγωνισμός για επιβράβευση των πρωτοποριακών ιδεών που προάγουν το επιχειρίν και την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.
Στην διαδικασία αυτή θα ζητήσουμε την συνδρομή των  ΤΕΙ Χαλκίδας και του Πανεπιστημίου  Αθηνών. 
Προτεραιότητα: Αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική)
Θα προχωρήσουμε σε μελέτη αξιοποίησης των νέων μορφών ενέργειας για τις επιχειρήσεις με 2 τρόπους:
α)  με τη μορφή  μείωσης του κόστους των επιχειρήσεων
β)  επενδυτικά

Προτεραιότητα: Μείωση κόστους επιχειρήσεων 30%
Προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές στο νέο περιβάλλον θα πρέπει απαραίτητα να μειωθούν οι συντελεστές παραγωγής  που συμβάλλουν στο κόστος του  προϊόντος .

Μείωση ενοικίων
Μείωση κόστους  παραγωγής από νέες μορφές ενέργειας 
Μείωση κόστους διαφήμισης (portal Επιμελητηρίου)
Μείωση κόστους  διανομής με την συνεργασία επιχειρήσεων στην διανομή των προϊόντων στην Εύβοια (logistics)
Μείωση προμηθειών α΄ υλών & αναλώσιμων (θα προταθεί ηλεκτρονικά η προμήθεια υλικών & υπηρεσιών από ομοειδής επιχειρήσεις)
Μείωση κόστους  εργαζομένων (συμμετοχή επιχειρήσεων σε προγράμματα του ΟΑΕΔ)
Μείωση κόστους  χρηματοδότησης (πολυμετοχικότητα, επαναδιαπραγμάτευση δανείων, μείωση αποθεμάτων)
 
Προτεραιότητα: Προμήθειες υλικών & υπηρεσιών Επιμελητηρίου
Όλες οι προμήθειες του Επιμελητηρίου θα γίνεται  μέσω ηλεκτρονικής μειοδοτικής δημοπρασίας που θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, με αναμενόμενη μείωση κόστους σε ποσοστό 25-30%.


το κείμενο που εστάλη δημοσιεύεται αυτούσιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...