Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Στοιχεία προϋπολογισμού


Στα 20,5% δις ευρώ το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο 11μηνο του 2011
Στα 20.490 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 21.063 εκατ. ευρώ (όπως προσδιορίστηκε στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 2012) και 19.516 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2010, διαμορφώνεται το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το
ενδεκάμηνο Ιανουάριου-Νοεμβρίου 2011, σε δημοσιονομική βάση.
ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 165 εκατ. €, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 738 εκατ. €.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 43.860 εκατ. € και εμφανίζονται μειωμένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010. Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Η υστέρηση έναντι το στόχου για το ίδιο διάστημα οφείλεται σε καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την πολυήμερη απεργία του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ. και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς και στη μετάθεση στον τελευταίο μήνα του έτους, της είσπραξης εσόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 81,2% ή κατά 1.184 εκατ. € σε σύγκριση με το ενδεκάμηνο του 2010.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του ενδεκάμηνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.
ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3.657 εκατ. € ή 6,2% έναντι του 2010.
H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:
• στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.638 εκατ. € ή 20,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010,
• στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 3,0% ή 1.339 εκατ. € συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 που οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2.768 εκατ. € που υπερέβη την μείωση κατά 1.429 εκατ. € των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.

Βασικοί αποδέκτες των αυξημένων επιχορηγήσεων ήταν:
• τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.611 εκατ. € (κυρίως το ΙΚΑ κατά 1.583 εκατ. €, στον ΟΑΕΕ κατά 100 εκατ. € και στο ΝΑΤ κατά 42 εκατ. €) εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.
• ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 410 εκατ. ευρώ και
• τα νοσοκομεία κατά 1.059 εκατ. € για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 (δόθηκαν επιπλέον 89 εκατ. € για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 40,1 ή 2.874 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης -κατά τον ορισμό του ESA95- που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.
πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...