Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), στις 15/02/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως στις 30/01/2012.

ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων της ΣΩΛΑΜ ΑΒΕΕ στο 5ο χλμ. ΠΕΟ Λαμίας – Στυλίδας στο Δήμο Λαμίας Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Τσακωνίτης Κων/νος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων (Εμβαδού 45,57 στρ.) της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε. στη θέση ‘’ΔΥΟ ΕΛΗΕΣ’’ Τ.Κ. Θεολόγου, Δ.Ε. Διρφύων, Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων (Εμβαδού 45,57 στρ.) της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΤΣΑΛΑ στη θέση ‘’ΔΥΟ ΕΛΗΕΣ’’ Τ.Κ. Θεολ
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στη Δ.Κ. Μονοδρύου της Δ.Ε. Κονιστρών» στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5.17293 MW της εταιρείας SOLAR CONCEPT A.E. στη θέση «ΓΚΙΟΛΙ Ή ΓΚΙΟΛΑ» του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3.999,24 MW της εταιρείας «SOLARWYS ΚΑΣΤΡΟ 1 Α.Ε.» στη θέση ‘’ΣΑΑΚ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ’’ στο Κάστρο του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Α.Ε.» δυναμικότητας 230 τον/έτος Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων από τη θέση «Πεζούλια» Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας στις θέσεις ‘’Τσέπη’’ και ‘’Κάλμη’’ Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας, όπου λειτουργεί πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 300 τον/έτος του ίδιου φορέα και δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας δυναμικότητας 530 τον/έτος.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της «ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε.» για το έργο της υπόγειας εκμετάλλευσης μεταλλείου μαγνησίτη (λευκολίθου), και των συνοδών αυτού έργων σε χώρους συνολικής έκτασης 16.570,17 τ.μ. στη θέση ‘’Γερόρεμμα’’ Τ.Δ. Προκοπίου, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, εντός της Μεταλλειοκτησίας «Κτήμα Αχμετ Αγά – Δράζι».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε.» για το έργο ‘’Σκάλα φόρτωσης λευκολίθου’’ στη θέση «Δαφνοπόταμος», Τ.Κ. Προκοπίου, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, εντός της Μεταλλειοκτησίας ‘’Κτήμα Αχμέτ Αγά – Δράζι’’.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας παραγωγής μιγμάτων ελαίων στίλβωσης και αποθήκευσης χημικών της εταιρείας «ΝΕΟ
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση του έργου : «Αιολικός Σταθμός Ηλεκτρικής Παραγωγής (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5MW (από 10 Α/Γ των 500 kW σε 2 Α/Γ των 2,5 MW ) στη θέση ‘’Καστρί Πλατανιστού’’ και των συνοδών του έργων, του Δήμου Καρύστου, Νομού Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την : α) Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) πλωτής μονάδας πάχυνσης και μετατροπή των εκτρεφομένων ειδών σε Θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθείς, σε θαλάσσια έκταση 37,66 στρεμμάτων στη θέση ΄΄Μανδράκι΄΄ Τοπικής Κοινότητας Πρασίνου, Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας και β) Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας μη μεταποιημένων προϊόντων – αλιευμάτων για την υποστήριξη πλωτής μονάδας πάχυνσης, δυναμικότητας 2 τον/ημέρα, σε ιδιόκτητη έκταση 5.913,33 τ.μ. στην ίδια θέση της εταιρείας «LION A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 26 και 24 MW, στις θέσεις ‘’Πλαστιραίικα’’ και ΄΄Κουτσούκια’’, με ονομασία «Μόρνος» και «Λαυριά» αντίστοιχα, του Δήμου Δωρίδος Νομού Φωκίδας. ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

αναλυτικά το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...