Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Τα βιοκαύσιμα ,το νέο καύσιμο των αερομεταφορών;


Σε συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε  στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με θέμα «Πράσινη Ανάπτυξη και το Μέλλον των Αερομεταφορών», με επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μ. Βορίδη, τα κύρια ερωτήματα ήταν:


Μπορεί ο συνεχώς αναπτυσσόμενος κλάδος των αερομεταφορών να «προσαρμοστεί» σε ένα περιβάλλον με περιορισμούς στις επιτρεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου;
Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την υπαγωγή του κλάδου στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Αδειών Ρύπων (EU-ETS);

Αποτελούν τα βιοκαύσιμα λύση για τη μείωση των ρύπων στον κλάδο;
Τα αποτελέσματα της συνάντησης μπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω διαπιστώσεις:
·         Η παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων για τις αερομεταφορές δεν αποτελεί μόνη της επαρκή λύση.
·         Οι επιπτώσεις από τα βιοκαύσιμα δεν μπορούν να μετρηθούν μόνο ως προς τις εκπομπές τους, αλλά και ως προς τις εναλλακτικές χρήσης γης που θα προέκυπταν από τη μη καλλιέργειά τους.
·       
  Οι αρμόδιοι φορείς για τις αερομεταφορές (π.χ. ICAO) οφείλουν να αναλάβουν άμεσα δράση για τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τη μείωση των εκπομπών.
·         Απαιτείται συντονισμένη δράση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μαζί με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

·         Η καινοτομία θα παίξει βασικό ρόλο στη βελτίωση των αεροσκαφών, στην αποδοτικότητα των καυσίμων, στη βελτίωση του λειτουργικού σκέλους των αερομεταφορών.
·         Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να βρουν τις κατάλληλες συνεργασίες για τη βελτιστοποίηση του μέλλοντος των αερομεταφορών ως προς την ανάπτυξη του τομέα και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών του.

επιμέλεια : Κλαίρη  Μαργέλη
πηγή Α.Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...